1 2 3 23

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ [ 172195,1 ] για την ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ ΑΔΑΜ Περίληψης / Έγκρισης όρων / Διακήρυξης / ΕΕΕΣ / Μελέτης Έντυπο οικονομικής προσφοράς ΕΕΕΣ.xml 314 22 ΑΟΕ περί παράτασης ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Π.Φαλήρου. Για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την Περίληψη πατήστε εδώ…

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ της προμήθειας: ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΔΑΜ ΑΔΑ Περίληψης Έγκρισης όρων 222/22 Διακήρυξης ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml zip Επίσκεψη-βεβαίωση

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ [189337] του έργου : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  2022 ΑΔΑΜ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ / ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml zip  

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ [189336] του έργου : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ  Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2022    ΑΔΑΜ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml zip

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Εργασία κλαδέματος υψηλών & επικίνδυνων δένδρων, αφάνισης πρεμνών και συντήρησης πρασίνου Δήμου 2022 προϋπολογισμού: 254.032,26€ πλέον ΦΠΑ 24%:  60.967,74€ συνολικά : 315.000,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). Διακηρυξη Συντ Πρασινου 187-2022 ΡΦ1ΛΩΞΕ-Μ3Θ Περιλ Διακ Συντ Πρασινου 2022 22PROC010997251  

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων – χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2022-2023 & Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2022(ΔΠΣ) προϋπολογισμού: 286.302,17€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 323.521,45€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/8/2022 Διακηρυξη Τρόφιμα 196-2022 22PROC010988697 Περιλ […]

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του Γ΄ Κέντρου Απασχόλησης Ηλικιωμένων Κ.ΑΠ.Η. του Δήμου Π. Φαλήρου Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την περίληψη πατήστε εδώ…

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων & μηχ/των 2022-2024 προϋπολογισμού: 844.441,60€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 1.047.107,58€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). Περιληψη Διακηρυξης -signed.pdf Διακήρυξη Καύσιμα 2022-24  

1 2 3 23