1 2 3 24

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός[ΕΣΗΔΗΣ 170426] για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ,ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 1.Περίληψη-‘Έγκριση-Όροι ΑΟΕ 5 2023 2. ΕΕΕΣ pdf 3. ΕΕΕΣ xml.zip 4. Δημοσίευση ευρωπαϊκή 5.Βεβαίωση επίσκεψης

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών , κατεδαφίσεων και ογκωδών αντικειμένων  2022 προϋπολογισμού: 444.022,25€ πλέον ΦΠΑ 24%:  106.565,34€ συνολικά : 550.587,59€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Διακηρυξη Συλλογη Ογκωδων 393-2022 23PROC011955611 (1) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Περιλ Διακ Καθαριοτητα Ογκωδη 2022a 23PROC011970219 […]

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ[194674] του έργου: “Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές με χρήση υλικών φιλικά προς το περιβάλλον και έξυπνου αστικού εξοπλισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου”.   1.Περίληψη-Διακήρυξη-Μελέτη 2.Espd pdf 3.Espd xml 4.272 AOE 5.Απόφαση ΣΥΔΝΑ

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II” προϋπολογισμού: 80.224,00€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 99.477,76€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). Διακηρυξη Στασεις Φιλοδημος 351-2022 22PROC011564377 Περιλ Διακ Στασεις Φιλοδημος 22PROC011564372      

Συντήρηση & Επισκευή παιδικών χαρών αθλοπαιδιών & αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων 2022 [ΕΣΗΔΗΣ 192533] ΑΔΑ ΑΔΑΜ περίληψη έγκριση όρων espd μελέτη Espd xml zip

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση: α) εβδομήντα (70) κοινόχρηστων χώρων σε στάσεις αναμονής επιβατών, για την τοποθέτηση  και συντήρηση στεγάστρων με  σύγχρονα μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων και β) οκτώ (8) κοινόχρηστων χώρων σε πλατείες και πεζόδρομους για την τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων με σκοπό την υπαίθρια διαφήμιση. Για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την Περίληψη Διακήρυξης […]

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ [ 172195,1 ] για την ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ ΑΔΑΜ Περίληψης / Έγκρισης όρων / Διακήρυξης / ΕΕΕΣ / Μελέτης Έντυπο οικονομικής προσφοράς ΕΕΕΣ.xml 314 22 ΑΟΕ περί παράτασης ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Π.Φαλήρου. Για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την Περίληψη πατήστε εδώ…

1 2 3 24