1 2 3 5

Σας ενημερώνουμε ότι με τις υπ.αριθμ.(359 και 360)/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Π.Φαλήρου ακυρώνονται οι ανοιχτοί διαγωνισμοί «Συντήρηση και επισκευή  σχολικών κτιρίων 2017» και ««Διαμόρφωση αύλειων χώρων 3ου και 6ου Δημοτικού, 5ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου» λόγω τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου για την διενέργεια των διαγωνισμών.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, Ασφάλιστρα οχημάτων – μηχανημάτων, Ασφάλιστρα Δημαρχείου και Ασφάλιστρα Πολιτιστικού Κέντρου ΦΛΟΙΣΒΟΣ & Δημοτικής Βιβλ. 2017-2019,   ποσού 60.000,00€ απαλλασσόμενου ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη) Παραρτηματα Α και Β σε μορφη word

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων 2017,   ποσού 74.400,00€ συμπ ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τις υπηρεσίες «Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών κι αναλωσίμων), Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, οχημάτων και ανταλλακτικών συστημάτων πυρόσβεσης, Συντήρηση καυστήρων (Σχολ. συγκρ., Πνευματικών Κέντρων κ.λ.π.), Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. ανταλλακτικά-αναλώσιμα) 2017».

1 2 3 5