1 2 3 28

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση της αποθήκης προμηθειών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. (πατήστε εδώ) Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση της αποθήκης προμηθειών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. (πατήστε εδώ)

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης της θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λ. Αμφιθέας 60 & Παλαιολόγου, στο Δήμο μας. (πατήστε εδώ)

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης της θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λ. Αμφιθέας 60 & Παλαιολόγου, στο Δήμο μας. (πατήστε εδώ)

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση παραλίας 2024  προϋπολογισμού: 290.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 67.746,00 €,και 13% ΦΠΑ 1.004,25€ συνολικά 358.750,25€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). 297-2023 Διακήρυξη ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2024 24PROC014109617 Περιλ Διακ Εξοπλ Παραλιας 2024 24PROC014109615 […]

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για Υπηρεσία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   προϋπολογισμού: 161.290,32€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 200.000,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). 298-2023 Διακήρυξη Θερινής απασχ. 2024-25 23PROC014083038 Περιληψη Διακ Θερινο 23PROC014083026      

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων – χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2023  προϋπολογισμού: 213.032,45€ πλέον ΦΠΑ 13%:  27.694,22€ συνολικά : 240.726,67€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). Περιλ Διακ Τροφιμα 2023 23PROC013917773 Διακηρυξη Τρόφιμα 262-2023 23PROC013888377

Συντήρηση & Επισκευή παιδικών χαρών αθλοπαιδιών & αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων 2023 [ΕΣΗΔΗΣ 203704] Περίληψη / Διακήρυξη / Μελέτη Espd.pdf Espd.xml

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ [203702] του έργου : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  2023 Περίληψη / Διακήρυξη / Μελέτη Espd.dpf Espd.xml

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ [203701] του έργου : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ 2023   ΑΔΑΜ ΑΔΑ Περίληψη / Έγκριση όρων / Διακήρυξη Espd pdf Espd xml.zip

1 2 3 28