Πολιτικοί Γάμοι

image_pdfimage_print

ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ  

Γραφείο Πολιτικών Γάμων
Πληροφορίες: κα Αγγελική Μαστρόκαλου
Τηλ.: 213.2020277
FAX:213.2020363

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ – ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ –ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

 1. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ – ΒΑΠΤΙΣΗΣ
  από το Ληξιαρχείο του Τόπου Γέννησης σας. (αυτεπάγγελτη αναζήτηση της υπηρεσίας) Αν γεννηθήκατε στο εξωτερικό θα απευθυνθείτε στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών (Μητροπόλεως 60). Αν γεννηθήκατε στην Αλεξάνδρεια, Κάιρο ή Κωνσταντινούπολη   θα προσκομίσετε Πιστοποιητικό Βαπτίσεως του Πατριαρχείου και πιστοποιητικό γεννήσεως για έκδοση άδειας γάμου από το δημοτολόγιο σας .
 2. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ σε εφημερίδα καθημερινής κυκλοφορίας

  Προσοχή
  α.   Στη αναγγελία τα ονοματεπώνυμα να δηλώνονται όπως αναφέρονται στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
  β.    Να δηλώνεται ο τόπος κατοικίας (Π. Φάληρο όχι γενικά στη Αθήνα)
 3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Συμβόλαιο κατοικίας, κλπ)
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)
 5. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ των € 15 από την εφαρμογή eparavolo.
 6. Για τους διαζευγμένους και όσους τελούν εν χηρεία  ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ με τη  λύση του γάμου ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, αντίστοιχα. (αυτεπάγγελτη αναζήτηση της υπηρεσίας)
 7. Οι Ανήλικοι χρειάζονται συναίνεση γονέων και κηδεμόνων από συμβολαιογράφο.

Οι αιτήσεις τέλεσης Πολιτικού Γάμου στο Δημαρχείο Π. Φαλήρου υποβάλλονται τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν την ημερομηνία τέλεσης του γάμου.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ – ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ –ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ  ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

 1. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ με  βίζα.
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ :
  a. με σφραγίδα APOSTILLE για όσες χώρες έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης και μετάφραση στα ελληνικά ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.
  ή
  a. με υπογραφή και σφραγίδα του Πρέσβη.
  b.Επικύρωση της Υπογραφής και Σφραγίδας του Πρέσβη από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10 – Ψυρρή) και μετά μετάφραση στα ελληνικά μόνο από το υπουργείο εξωτερικών.
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ (πιστοποιητικό αγαμίας) από τη Πρεσβεία ή το Προξενείο (της χώρας προέλευσης) με την  επικύρωση της Υπογραφής και Σφραγίδας του Πρέσβη ή Προξένου από το Υπουργείο Εξωτερικών και μετάφραση στα ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών.
 4. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ σε εφημερίδα καθημερινής κυκλοφορίας

  Προσοχή
  Στη αναγγελία, τα ονοματεπώνυμα να αναγράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες όπως αναφέρονται στη μετάφραση της Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
 5. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ Συμβόλαιο κατοικίας, κλπ).
 6. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ των € 15 από την εφαρμογή eparavolo.
 7. Για τους διαζευγμένους ή όσους τελούν εν χηρεία ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ με τη  λύση του γάμου ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, αντίστοιχα, με την  επικύρωση της Υπογραφής και Σφραγίδας του Πρέσβη από το Υπουργείο Εξωτερικών και μετάφραση στα ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών.
 8. Οι Ανήλικοι χρειάζονται συναίνεση γονέων και κηδεμόνων από συμβολαιογράφο.

 ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

 Για την τέλεση Πολιτικού Γάμου απαιτούνται:

 • Αίτηση που συμπληρώνεται και από τους δυο ενδιαφερόμενους (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)
 • Οι δυο (2) άδειες Γάμου
 • Οι ταυτότητες των αιτούντων
 • Δυο (2) μάρτυρες με την ταυτότητά τους
 • Δημοτικό τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου 100€ για τους ετεροδημότες και 50€ για τους δημότες (καταβάλλεται στο Ταμείο του Δημαρχείου).

 Οι αιτήσεις τέλεσης Πολιτικού Γάμου στο Δημαρχείο Π. Φαλήρου υποβάλλονται τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν την ημερομηνία τέλεσης του γάμου.