Δημοτολόγιο

Διεύθυνση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 213-2020215-217, 213-2020222, 213-2020340

Ώρες Εξυπηρέτησης κοινού: 07:30 – 15:00

Διόρθωση Κυρίου Ονόματος,Τόπου Γέννησης και Θρήσκευμα

1. Αίτηση

2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και επιβεβαίωση των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213-2020215-18 και 213-2020222, fax 213-2020350 και 213-2020363.

Μεταδημότευση Διαζευγμένων Συζύγων με Ανήλικα Τέκνα

1. Αίτηση

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για μεταδημότευση στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου,

3. Απόφαση Πρωτοδικείου για την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων, τα οποία ακολουθούν τη δημοτικότητα του γονέα που έχει την επιμέλειά τους,

4. Βεβαίωση διετούς κατοικίας  που εκδίδεται απο το Δημοτολόγιο


Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και επιβεβαίωση των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213-2020215-18 και 213-2020222, fax 213-2020363.

Μεταδημότευση εν Χηρεία Συζύγων με Τέκνα ή Χωρίς Τέκνα

1. Αίτηση

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για μεταδημότευση στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου,

3. Βεβαίωση διετούς κατοικίας που εκδίδεται απο το Δημοτολόγιο

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και επιβεβαίωση των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213-2020215-18 και 213-2020222, fax 213-2020363.

Πιστοποιητικά που Χορηγούνται χωρίς Επιπλέον Δικαιολογητικά

1. Αίτηση

2. Πιστοποιητικό Γέννησης για νόμιμη χρήση, για ταυτότητα,

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για νόμιμη χρήση, για μεταδημότευση,

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για τη Στρατολογία (μειωμένη θητεία) κατόπιν Υπεύθυνης Δήλωσης

5. Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας για διαβατήριο μέχρι 12 ετών (2 φωτογραφίες πρόσφατες και το παιδί στην υπηρεσία)

6. Πιστοποιητικό Γεννήσεως για Στρατιωτικές Σχολές βάσει υποδείγματος των Στρατιωτικών Σχολών

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και επιβεβαίωση των ανωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 213-2020215-18 και 213-2020222, fax 213-2020350 και 213-2020363.