Δημοτολόγιο

image_pdfimage_print

Διεύθυνση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 213-2020215,213-2020216, 213-2020222, 213-2020340
ΦΑΞ: 213.2020363
E-MAIL: dimotologio.dpf@palaiofaliro.gr

Ώρες Εξυπηρέτησης κοινού: 07:30 – 15:00

Σε εφαρμογή της υπ΄αρ. 49 Εγκυκλίου Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» Υπουργείου Εσωτερικών, η εξυπηρέτηση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και προκειμένου να περιορίζεται ο χρόνος αναμονής σας, λαμβανομένου υπόψη των υψηλών θερμοκρασιών, συστήνουμε να κλείνετε ηλεκτρονικά το ραντεβού σας.

Οικογενειακές Μερίδες - Μεταβολές

Αρχική εγγραφή τέκνου σε οικογενειακή μερίδα

Αυτεπάγγελτη ενέργεια της υπηρεσίας.

Άνοιγμα νέας οικογενειακής μερίδας, δημότη, λόγω γάμου

Αυτεπάγγελτη ενέργεια της υπηρεσίας.

Στην περίπτωση που επιθυμεί ο σύζυγος που δεν είναι δημότης να κάνει μεταδημότευση μπορεί να προσέλθει στην υπηρεσία να κάνει αίτηση μεταδημότευσης ή μέσω ΚΕΠ με την ταυτότητά του ή ο/η σύζυγος με εξουσιοδότηση θεωρημένη από αστυνομικό τμήμα ή άλλη δημόσια αρχή. Στη συνέχεια, θα σταλεί από την Υπηρεσία η σχετική απόφαση Δημάρχου για την εγγραφή τους στο Δημοτολόγιο, την οποία και θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι ταχυδρομικώς.

Μεταβολή Οικογενειακής Μερίδας με τέκνα, λόγω διάζευξης

Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του, ή κάποιος άλλος με εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη δημόσια αρχή και τη ταυτότητα του, πρέπει να προσκομίσει στο Δημοτολόγιο τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Δικαστική απόφαση διαζυγίου και ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας τέκνων
 • Αίτηση για μεταφορά της/του συζύγου και των τέκνων σε νέα οικογενειακή μερίδα, λόγω επιμέλειας.

Στη συνέχεια θα σταλεί από την Υπηρεσία η σχετική απόφαση Δημάρχου που θα αναφέρει την μεταφορά σε νέα μερίδα λόγω διαζυγίου, την οποία και θα παραλάβει η ενδιαφερόμενη ταχυδρομικώς.

Διαγραφή δημότη λόγω θανάτου

Αυτεπάγγελτη ενέργεια της υπηρεσίας.

Μεταδημοτεύσεις

Μεταδημότευση άγαμου/Μεταδημότευση οικογένειας/μεταδημότευση ενός εκ των συζύγων στο Δήμο μας

Ο/οι ενδιαφερόμενος/οι με την/τις ταυτότητά/τές του/ς κάνει/νουν μια αίτηση  στο Δήμο Π. Φαλήρου ή στο ΚΕΠ, για έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας (διετή κατοικία στο Δήμο μας) και μια αίτηση για Μεταδημότευση.

 • Για τη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: λογαριασμοί ΔΕΚΟ ή Εκκαθαριστικά Εφορίας (δυο τελευταίων ετών).

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση, αν χρειαστεί, ζητείται  αυτεπάγγελτα από το Δήμο. Τη διαδικασία πρέπει να κάνει/νουν ο/οι ίδιος/ιοι ο/οι ενδιαφερόμενος/οι ή κάποιος άλλος, εφόσον όμως προσκομίσει στην Υπηρεσία θεωρημένη εξουσιοδότηση από ΚΕΠ, Αστυνομικό τμήμα ή άλλη Δημόσια αρχή και έχοντας μαζί του και ταυτότητα. Στη συνέχεια η Υπηρεσία θα στείλει τη σχετική απόφαση Δημάρχου για εγγραφή του/ς στο Δημοτολόγιο, την οποία και θα παραλάβει/ουν ο/οι ενδιαφερόμενος/οι ταχυδρομικώς.

Μεταδημότευση διαζευγμένου στο Δήμο μας

Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει μια αίτηση  στο Δήμο Π. Φαλήρου ή στο ΚΕΠ, για έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας (διετή κατοικία στο Δήμο μας) και μια αίτηση για Μεταδημότευση.

– Για τη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:  λογαριασμοί ΔΕΚΟ ή Εκκαθαριστικά Εφορίας (δυο τελευταίων ετών).

– Δικαστική απόφαση επιμέλειας των τέκνων και ιδιωτικό συμφωνητικό (αν υπάρχει), για τη μεταδημότευση των τέκνων.

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση, αν χρειαστεί, ζητείται  αυτεπάγγελτα από το Δήμο. Τη διαδικασία πρέπει να κάνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή κάποιος άλλος, εφόσον όμως προσκομίσει στην Υπηρεσία θεωρημένη εξουσιοδότηση από ΚΕΠ, Αστυνομικό τμήμα ή άλλη Δημόσια αρχή και έχοντας μαζί του και ταυτότητα. Στη συνέχεια η Υπηρεσία θα στείλει τη σχετική απόφαση Δημάρχου για εγγραφή του στο Δημοτολόγιο, την οποία και θα παραλάβει ο ενδιαφερόμενος ταχυδρομικώς.

Μεταδημότευση ενός εκ των δύο συζύγων στο Δήμο μας, όταν ο ένας είναι δημότης

Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση μεταδημότευσης λόγω γάμου, προς το Δήμο Π. Φαλήρου ή σε ΚΕΠ.

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση, αν χρειαστεί, ζητείται  αυτεπάγγελτα από το Δήμο.

Τη διαδικασία πρέπει να κάνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή κάποιος άλλος, εφόσον όμως προσκομίσει στην Υπηρεσία θεωρημένη εξουσιοδότηση από ΚΕΠ, Αστυνομικό τμήμα ή άλλη Δημόσια αρχή και έχοντας μαζί του και ταυτότητα. Στη συνέχεια η Υπηρεσία θα στείλει τη σχετική απόφαση Δημάρχου για εγγραφή του στο Δημοτολόγιο, την οποία και θα παραλάβει ο ενδιαφερόμενος ταχυδρομικώς.

Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

         Η Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας εκδίδεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση του πολίτη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr, με κωδικούς taxisnet. Στην περίπτωση που δεν εφικτή ή έκδοση της ηλεκτρονικής Βεβαίωσης, μπορεί να εκδοθεί από το Δήμαρχο, με την προσκόμιση της ταυτότητας και  την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο Εντύπου Ε1, ή Εκκαθαριστικού. Αν από τα ανωτέρω δεν μπορεί να αποδειχθεί η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου, εφόσον υφίσταται πραγματική εγκατάσταση στο Δήμο, αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο (π.χ. λογαριασμούς ΔΕΚΟ). Η υπεύθυνη δήλωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο.

Έκδοση Πιστοποιητικών Οικογενειακής Κατάστασης και Γέννησης

Τα Πιστοποιητικά εκδίδονται από το Δημοτολόγιο, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, με τη ταυτότητα του. Στην περίπτωση που έρθει κάποιος τρίτος τότε χρειάζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση από ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη δημόσια αρχή.

Τα ΚΕΠ εκδίδουν Βεβαιώσεις Οικογενειακής Κατάστασης και Γέννησης.

Έκδοση Πιστοποιητικού μητρώου αρρένων (για στρατολογία)

Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο ή σε ΚΕΠ για τη χορήγηση του πιστοποιητικού. Στην περίπτωση που έρθει κάποιος τρίτος τότε χρειάζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση από ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη δημόσια αρχή.

Έκδοση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας

Για περιπτώσεις ατόμων έως 12 ετών απαραίτητη είναι η φωτογραφία.

 • Για περίπτωση ενηλίκων, απαραίτητη είναι η αστυνομική τους ταυτότητα

Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η παρουσία του ίδιου του ενδιαφερομένου.

Έκδοση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας

Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο ή σε ΚΕΠ για τη χορήγηση του πιστοποιητικού.

Στην περίπτωση που έρθει κάποιος τρίτος τότε χρειάζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση από ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη δημόσια αρχή.

Πολιτογράφηση

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αλλογενείς και ομογενείς χωρίς ΕΔΤΟ

 1. Το ισχύον  διαβατήριο
 2. Την ισχύουσα  άδεια  παραμονής
 3. 2 μάρτυρες με Ελληνική  ταυτότητα  (άνω  των  18  ετών)
 4. Την υπεύθυνη  δήλωση συμπληρωμένη.
 5. Μεταφρασμένο Πιστοποιητικό γέννησης προκειμένου να καταχωρηθούν σωστά τα στοιχεία του ενδιαφερομένου. (όχι υποχρεωτικό)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ Ή ΑΝΑΚΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο Δημοτολόγιο:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου
 • Εάν είναι έγγαμος πρέπει να προσκομίσει πρόσφατα (τελευταίου εξαμήνου) και μεταφρασμένα, τα παρακάτω αλλοδαπά έγγραφα : α) ληξιαρχική πράξη γάμου β) ληξιαρχική πράξη γέννησης (στην περίπτωση ύπαρξης τέκνων) και γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Διαβατήριο
 • Στη συνέχεια η Υπηρεσία θα στείλει εντός 2-3 ημερών τη σχετική απόφαση Δημάρχου για εγγραφή του στο Δημοτολόγιο, την οποία και θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι ταχυδρομικώς.

Μεταβολές Στοιχείων Δημοτών

Προσθήκη και αλλαγή  επωνύμου και πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου

Αίτηση στο Δήμο εγγραφής (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  2573/1953, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν. 2130/1993, Ν. 2307/1993 και Ν.3852/2010)

Διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων Γυναικών

 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τα νέα στοιχεία (Αυτεπάγγελτη ενέργεια της υπηρεσίας)
 • Αναζήτηση στοιχείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αρ. Φ42301/12168 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 608/τ.Β΄/1995).

 

Εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου
 • Πρόσφατη Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Εάν είναι έγγαμος Ληξιαρχική πράξη γάμου και υπάρχουν τέκνα πρέπει να προσκομίσει τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των παιδιών
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86

Μητρώα Αρρένων

Επανεγγραφή Ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

 • Αίτηση προς το Στρατολογικό Γραφείο Αν. Αττικής για την επανεγγραφή του στα Μητρώα αρρένων του Δήμου μας.
 • Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Εγγραφή αδηλώτου στα Μητρώα Αρρένων

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Αίτηση ενδιαφερομένου
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης  (αυτεπάγγελτη αναζήτηση της υπηρεσίας)
 • Αρνητική βεβαίωση από το Δήμο όπου όφειλε να είναι εγγεγραμμένος
 • Οικογενειακή κατάσταση των γονέων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση της υπηρεσίας)
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου των γονέων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση της υπηρεσίας)

Για ανηλίκους είναι υποχρεωτικό να είναι ο πατέρας ήδη δημότης. Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά στέλνονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όπου και εκδίδεται η σχετική απόφαση.

Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας

Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος την αίτηση  κάνει ο πατέρας.

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό από τα μητρώα αρρένων του δήμου από τον οποίον πρόκειται να παραμείνει ο ενδιαφερόμενος.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο όπου είναι εγγεγραμμένος.

Προσθήκη πατρωνύμου ή επωνύμου πατέρα στα Μητρώα Αρρένων

Για τέκνα εκτός γάμου (χωρίς αναγνώριση)
Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στην Δήμο εγγραφής του.

Για τέκνα εκτός γάμου (αναγνωρισμένα)
Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα εξής:

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης  (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση της υπηρεσίας)

Μετεγγραφές στα Μητρώα Αρρένων

Ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο και στην περίπτωση ανηλίκου θα πρέπει να έρθει αυτός που έχει τη γονική μέριμνα, προσκομίζοντας πιστοποιητικό μητρώου αρρένων από το Δήμο που είναι εγγεγραμμένος.

(Σύμφωνα με το Ν.2119/93 μετεγγραφή μπορεί να γίνει στον ίδιο δήμο που έχει ο ενδιαφερόμενος την οικογενειακή του μερίδα).