1 2 3 128

Στο Σεράφειο Ίδρυμα του Δήμου Αθηναίων τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν οι αρχιαιρεσίες της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) στις οποίες επικράτησε θριαμβευτικά η “Ενωμένη Αυτοδιοίκηση Αττικής” , υποστηριζόμενης από το Γιώργο Μαρκόπουλο. Ο Δήμαρχος της πόλης μας Γιάννης Φωστηρόπουλος εκλέχτηκε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο τερματίζοντας την εκλογική διαδικασία με 115 σταυρούς. Μία σπουδαία αναγνώριση […]

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, έχει προγραμματίσει και θα διενεργήσει δωρεάν rapid test COVID-19, την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου από τις 9:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου (επί της οδού Ηχούς 26).

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών με αντίτιμο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων και ειδικότερα  ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ναυαγοσωστών και τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής Δείτε την ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2024 εδώ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ1 ΠΕ/ΤΕ Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου […]

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης της θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λ. Αμφιθέας 60 & Παλαιολόγου, στο Δήμο μας. (πατήστε εδώ)

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση παραλίας 2024  προϋπολογισμού: 290.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 67.746,00 €,και 13% ΦΠΑ 1.004,25€ συνολικά 358.750,25€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). 297-2023 Διακήρυξη ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2024 24PROC014109617 Περιλ Διακ Εξοπλ Παραλιας 2024 24PROC014109615 […]

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 32600/22.12.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ΠΕ ειδικότητας Ιατρών προκειμένου να απασχοληθεί στο ερευνητικό πρόγραμμα SMART BEAR Πίνακας κατάταξης Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για την Προστασία Δεδομένων καλούνται οι υποψήφιοι όπως αναζητήσουν τα αποτελέσματα στους ως άνω πίνακες με τον αριθμό […]

1 2 3 128