Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων – χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2023

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων – χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2023  προϋπολογισμού: 213.032,45€ πλέον ΦΠΑ 13%:  27.694,22€ συνολικά : 240.726,67, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

Περιλ Διακ Τροφιμα 2023 23PROC013917773

Διακηρυξη Τρόφιμα 262-2023 23PROC013888377