Γραφείο Παιδείας

image_pdfimage_print

Το Γραφείο Παιδείας στεγάζεται στην οδό Αγίου Αλεξάνδρου 75Α , στον 1ο όροφο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας :  210 98 15 323, 210 98 87 139

Fax:  210 98 15 323

e-mail:  dpedia.dpf@palaiofaliro.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 • Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων.
 • Έχει την ευθύνη οργάνωσης και εφαρμογής προγραμμάτων ή εκδηλώσεων πολιτισμού, καθώς και σχολικών εκδηλώσεων (μαθητικό φεστιβάλ, απονομή βραβείων κ.τ.λ.)
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας: κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και της εμπρόθεσμης κοινοποίησης της, τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων, συνεργασία με υπηρεσίες του Δήμου και γενικότερα αρμόδιους, κατά περίπτωση, φορείς προς υλοποίηση εισηγήσεων-προτάσεων της Επιτροπής.
 • Διοργανώνει τις παρελάσεις.
 • Διοργανώνει πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και σχολικές μονάδες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Μαθητικοί αγώνες στίβου, το Μαθητικό Φεστιβάλ Χορού και Θεάτρου, το Φαληρικό και Μαθητικό Καρναβάλι κ.α.
 • Εκπονεί και πραγματοποιεί επιμορφωτικές ημερίδες και σεμινάρια για την εκπαιδευτική κοινότητα.
 • Εποπτεύει τους Φύλακες Σχολικών Κτιρίων.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις σχολικές επιτροπές (αλληλογραφία με υπηρεσίες του Δήμου & διάφορους φορείς, τήρηση πρακτικών, σύνταξη αποφάσεων κ.τ.λ.) και συντάσσει εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο -για όσα ζητήματά τους αυτό απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (π.χ. κατανομές κρατικών πόρων προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης).
 • Παρέχει διοικητική υποστήριξη στις σχολικές επιτροπές σε θέματα που απαιτούν ιδιαίτερους χειρισμούς (τεχνικούς ή νομικούς) και διαβιβάζει εισηγήσεις στα ειδικά τμήματα του Δήμου.
 • Διοργανώνει και επιμελείται της εφαρμογής του προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών θερινής περιόδου.
 • Επιμελείται των διαδικασιών υλοποίησης και εποπτεύει το Πρόγραμμα Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, προς επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας τους.

Διοργάνωση και υλοποίηση του Προγράμματος Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)