Αποτελέσματα της με αρ. Σοχ 1/2012 ανακοίνωσης μας για τους οδηγούς με δίπλωμα Γ’ , Δ΄ και Γ΄+Ε΄ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ταχογράφου) Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας οδηγών με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ταχογράφου) κωδικός θέσης:122 (καλύπτονται -6- θέσεις με σειρά προτεραιότητας) Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας οδηγών με δίπλωμα Δ’ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ταχογράφου) κωδικός […]

Αποτελέσματα της με αρ. ΣΟΧ 1/2012 ανακοίνωσης μας για τους εργάτες καθαριότητας Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας Εργατών καθαριότητας κωδικός θέσης:121 (καλύπτονται -10- θέσεις με σειρά προτεραιότητας) Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων στην ειδικότητα ΥΕ εργατών καθαριότητας