ΧΑΡΤΕΣ

Οδηγίες Χρήσεως Χαρτών

Καλώς ήρθατε στην Γεωγραφική Πύλη του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Μέσα από την Γεωγραφική Πύλη του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οι Δημότες και οι Επισκέπτες του Δήμου, μπορούν να εντοπίσουν με χρήση διαδραστικών χαρτών, τις θέσεις σημείων ενδιαφέροντος (Points Of Interesting) για πολλαπλές κατηγορίες πληροφορίας όπως Δημοτικές και Δημόσιες Υπηρεσίες, Εκπαίδευση, Χώρους Ψυχαγωγίας, Φαρμακεία, Τράπεζες κλπ.
Ακόμα μπορούν να πραγματοποιήσουν αναζήτηση οδού με αριθμό, μέτρηση αποστάσεων, εντοπισμό θέσης με συντεταγμένες ή επισκόπηση των θέσεων με χρήση ορθοφωτοχάρτη.

Η λειτουργία της Γεωγραφικής Πύλης στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου όπως Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) και σχεσιακές βάσεις δεδομένων (RDBMS).

Για την ανάπτυξη του περιβάλλοντος παρουσίασης, έχουν χρησιμοποιηθεί εξελιγμένα γραφικά, όπως μεταβλητές μπάρες, αναδυόμενα μηνύματα βοήθειας, εργαλειοθήκες, παράθυρα πληροφορίας αλλά και κώδικας που επιτρέπει την μεταβολή της οθόνης ανάλογα με τις διαστάσεις της οθόνης που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης.

OVERVIEW_s

Προκειμένου να υπάρξει γρήγορη και χωρίς προβλήματα πλοήγηση στην πύλη, συνίσταται ο επισκέπτης να χρησιμοποιεί ένα από τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης ιστού:

*
 Chrome
* Firefox
* Internet Explorer 9

Τα παραπάνω προγράμματα, στις εκδόσεις που αναφέρονται παραπάνω, επιτρέπουν την εμφάνιση σελίδων που χρησιμοποιούν προηγμένα γραφικά και τεχνολογίας όπως (HTML5, JavaScript, Ajax, CSS, Popup Windows κλπ).

Διαδραστικοί Χάρτες και υπόβαθρα χαρτών εφαρμογής

Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει ένα από τα τέσσερα (4) διαθέσιμα υπόβαθρα χαρτών της εφαρμογής τα οποία είναι:

Χάρτης Πόλης: Διαδραστικό Υπόβαθρο που περιλαμβάνει τα όρια του Δήμου, τα Οικοδομικά Τετράγωνα, τις οδούς με τις ονομασίες και τα όρια τους, τα πεζοδρόμια, τις περιοχές πρασίνου, τα όρια του υδατορέματος, πλαίσια μεγάλων εγκαταστάσεων κλπ. Τα περιεχόμενα του χάρτη εμφανίζονται ανάλογα με την κλίμακα παρουσίασης (scale dependent information or display by scale). Το σύνολο της πληροφορίας του χάρτη σταματάει να παρουσιάζεται όταν ο επισκέπτης θέλει να βγει εκτός των ορίων του Δήμου και να πλοηγηθεί σε άλλα περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας ή του Κόσμου. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται ως υπόβαθρο οι χάρτες της Google (Google Maps).

Google Maps: Στην επιλογή αυτή εμφανίζεται ως υπόβαθρο οι αστικοί χάρτες της Google, με διαφανής παρουσίαση του Χάρτης της Πόλης (transparent maps).

Δορυφορική: Στην επιλογή αυτή εμφανίζεται ως υπόβαθρο οι δορυφορικοί χάρτες της Google, με διαφανής παρουσίαση του Χάρτης της Πόλης (transparent maps). Για την περιοχή της Αττικής, στην οποία ανήκει και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, οι δορυφορικοί χάρτες της Google είναι πρόσφατοι και υψηλής ανάλυσης.

Υβριδικός: Στην επιλογή αυτή εμφανίζεται ως υπόβαθρο οι αστικοί χάρτες μαζί με τους δορυφορικούς χάρτες της Google, με διαφανής παρουσίαση του Χάρτης της Πόλης (transparent maps).

Σημεία Ενδιαφέροντος

Η Πύλη, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζει την πληροφορία ταξινομημένη σε κατηγορίες πληροφορίας και σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία. Κάθε σημείο ενδιαφέροντος απεικονίζεται με σύμβολα που βοηθούν τον επισκέπτη να κατανοήσει το είδος της πληροφορίας που βλέπει. Η Πύλη, θα αναβαθμίζει το περιεχόμενο της συνεχώς με νέες πληροφορίες αλλά και θα ενημερώνει τις υπάρχουσες με τις όποιες αλλαγές υπάρχουν.

Εργαλεία Πλοήγησης Χάρτη

Για την πλοήγηση στον χάρτη, δηλαδή για zoom σε μικρότερες (zoom in) ή μεγαλύτερες περιοχές (zoom out) ή σε συγκεκριμένα όρια περιοχών (zoom window) ή με μετακίνηση μέσα στον χάρτη (pan) υπάρχει ειδική εργαλειοθήκη στο άνω αριστερό τμήμα της οθόνης. Η εργαλειοθήκη περιέχει τα ακόλουθα εργαλεία:

Zoom μέσα (zoom in) στο χάρτη.
Με το ποντίκι επιλέγουμε το κουμπί. Εάν πάμε το ποντίκι στην συνέχεια πάνω στο χάρτη, επιλέξουμε μια θέση και πατήσουμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού (με ένα κλικ ) τότε γίνεται zoom μέσα στον χάρτη με κέντρο την θέση που επιλέξαμε. Με τον τρόπο αυτό βλέπουμε πιο κοντά (μεγαλύτερη κλίμακα) αυτό που θέλουμε.
Μπορούμε ακόμα, αφού έχουμε επιλέξει το κουμπί αυτό, να πάμε το ποντίκι πάνω στον χάρτη και να ορίζουμε το παράθυρο (Zoom Window) που θέλουμε να δούμε. Προσοχή με πατημένο το αριστερό πλήκτρο ορίζουμε τα όρια του παραθύρου. Όταν αφήσουμε το αριστερό πλήκτρο τότε η οθόνη γεμίζει με την περιοχή που επιλέξαμε.

Zoom έξω (zoom out) από το χάρτη.
Με το ποντίκι επιλέγουμε το κουμπί. Εάν πάμε το ποντίκι στην συνέχεια πάνω στο χάρτη, επιλέξουμε μια θέση και πατήσουμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού (με ένα κλικ ) τότε γίνεται zoom έξω από το χάρτη με κέντρο την θέση που επιλέξαμε. Με τον τρόπο αυτό βλέπουμε πιο μακριά (μικρότερη κλίμακα) αυτό που θέλουμε.

Μετακίνηση μέσα (pan) στο χάρτη.
Με το ποντίκι επιλέγουμε το κουμπί. Εάν πάμε το ποντίκι στην συνέχεια πάνω στο χάρτη, εμφανίζεται ένα τετραπλό βέλος. Εάν επιλέξουμε μια θέση και κρατήσουμε πατήσουμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού τότε η μετακίνηση του ποντικιού οδηγεί σε μετακίνηση του χάρτη προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. Η κλίμακα δεν αλλάζει.

Μέτρηση αποστάσεων
Με το ποντίκι επιλέγουμε το κουμπί. Πάμε το ποντίκι πάνω στο χάρτη, στην θέση που ορίζει την αρχή ή το τέλος της απόστασης που θέλουμε να μετρήσουμε και πατάμε αριστερό κλικ. Μετακινούμε το ποντίκι προς την άλλη άκρη της μετρούμενης ευθείας. Καθώς μετακινούμε στο κάτω αριστερά τμήμα του χάρτη εμφανίζεται η απόσταση με Km και Μίλια. Με αριστερό κλικ οριστικοποιούμε την μέτρηση και είτε συνεχίσουμε (χρήσιμο όταν μετράμε διαδρομή) με αριστερό κλικ είτε σταματάμε με δεξί κλικ. Προσοχή, για να φύγουμε από την εντολή αυτή πρέπει να πατήσουμε κάποια άλλη εντολή χάρτη όπως pan ή zoom in.

Κουμπί πληροφορίας.
Εάν επιλέξουμε το κουμπί αυτό τότε με δεξί κλικ πάνω σε κάποια οδό εμφανίζεται η ονομασία της. Η εντολή αυτή είναι χρήσιμη όταν είμαστε σε μικρή κλίμακα και δεν εμφανίζονται όλοι οι δρόμοι αλλά μόνο οι βασικοί.

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών διαδικτύου (WebGIS)

O Δήμος Παλαιού Φαλήρου, χρησιμοποιεί τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ως εργαλείο λήψης αποφάσεων, σε θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση των υποδομών του, της καθαριότητας, της διαχείρισης πρασίνου κλπ.
Η Γεωγραφική Πύλη, επιτρέπει την διάχυση της πληροφορίας που παράγεται από τις υπηρεσίες του Δήμου, στους Δημότες μέσα από το διαδίκτυο.
Βασικός στόχος είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των Δημοτών αλλά και των επισκεπτών του Δήμου αλλά και δημιουργία μιας πύλης που θα επιτρέπει την παρουσίαση όλων των δεδομένων του Δήμου με χωρική συσχέτιση.

Internet Explorer 9

Ο IE9 παρέχει εκείνες τις δυνατότητες που επιτρέπουν την ταχύτερη και χωρίς προβλήματα πλοήγηση σε σελίδες με εξελιγμένες δυνατότητες. Μπορείτε να κάνετε λήψη του λογισμικού και να συγκρίνεται τις δυνατότητες του λογισμικού σε σχέση με άλλους web browser αλλά και σε σχέση με παλαιότερες εκδόσεις του Internet Explorer.

Χάρτης Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Πατήστε εδώ για να μεταβείται στο Χάρτη Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Πρόσβαση στο Δημαρχείο από την Λ.Ποσειδώνος

Χάρτης Δημοτικών Συγκοινωνιών