1 2

Προκήρυξη  Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Ημ/νια διεξαγωγής του διαγωνισμού  27/7/2021 και ώρα 10.00  εώς 10,30 πμ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 244 /2021 ΤΕΥΔ σε  επεξεργάσιμη μορφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -διορθωμένο αρχείο ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Δείτε εδώ την Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δαπάνες Καθαρισμού Γραφείων (προμήθεια ειδών καθαριότητας).   ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ , Οικονομική Προσφορά OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ,  σε επεξεργάσιμη μορφή Διευκρινήσεις επι της  υπ. αριθμ. απόφασης Ο.Ε. 337/2020 1.Άρθρο 12.3.2 Β)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια απαιτείται.(σελ.12) 2.Άρθρο 12.3.2 Γ) β Δειγματά για τα συγκεκριμένα είδη των ομάδων που […]

Δείτε εδω την Αναλυτική Διακύρηξητου Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Δείτε εδω την Αναλυτική Διακυρηξή του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δαπάνες Καθαρισμού Γραφείων (προμήθεια ειδών καθαριότητας).

Δείτε εδώ την Αναλυτικη Διακύρηξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δαπάνες Καθαρισμού Γραφείων (προμήθεια ειδών καθαριότητας). Διευκρινίζουμε το εξης: Στην ΟΜΑΔΑ Β’ -ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  το άρθρο Α/Α39 δεν θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό λόγω εκπαραδρομής λάθους. (Δεν έχει γραφτεί στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό η ποσότητα και η τιμή του, οπότε το συγκεκριμένο άρθρο δεν θα το […]

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής  Απασχόλησης Παιδιών Δείτε εδώ την Αναλυτική Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής  Απασχόλησης Παιδιών

Δείτε εδώ την Αναλυτική Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

1 2