Δήμος Π. Φαλήρου ΑΔΣ 298/2023 – Ισολογισμός 2022   Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου ΑΔΣ 304/2023 – Ισολογισμός 2022   Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π. Φαλήρου ΑΔΣ 28/2024 – Ισολογισμός 2022

Δήμος Π. Φαλήρου ΑΟΕ 218/2022 Ισολογισμός 2021 ΑΔΣ 151/2022 Ισολογισμός 2021   Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου ΑΟΕ 371/2022 Ισολογισμός 2021   Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί ΑΔΣ 321/2023 Ισολογισμός 2021

Δήμος Π. Φαλήρου ΑΟΕ 243/2021  Ισολογισμός 2020 ΑΔΣ 97/2021 Ισολογισμός 2020   Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί ΑΔΣ 135/2023 Ισολογισμός 2020   Κληροδότημα Αθανασιάδη ΑΔΣ 160/2021 Ισολογισμός 2020   Κληροδότημα Φερράχ Ζουκίου ΑΔΣ 161/2021 Ισολογισμός 2020  

Δήμος Π. Φαλήρου ΑΟΕ 140/2020 Ισολογισμός 2019 ΑΟΕ 131/2020 Ισολογισμός 2019   Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο (ΠΟΑΚΕ) ΑΟΕ  359/2020 Ισολογισμός 2019   Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί ΑΔΣ 134/2023 Ισολογισμός 2019   Κληροδότημα Φερράχ Ζουκίου ΑΔΣ 148/2020 Ισολογισμός 2019   Κληροδότημα Αθανασιάδη ΑΔΣ 149/2020 Ισολογισμός 2019    

Δήμος Π. Φαλήρου ΑΟΕ 46/2019 Ισολογισμός 2018 ΑΔΣ 210/2019 Ισολογισμός 2018   Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο (ΠΟΑΚΕ) ΑΟΕ 3/2020 Ισολογισμός 2018   Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί ΑΟΕ 436/2021 Ισολογισμός 2018   Κληροδότημα Π. Αθανασιάδη ΑΔΣ 149/2019 Ισολογισμός 2018   Κληροδότημα Φερράχ Ζουκίου ΑΔΣ 148/2019 Ισολογισμός 2018  

Δήμος Π. Φαλήρου ΑΟΕ 120/2018 Ισολογισμός  2017 ΑΔΣ 146/2018 Ισολογισμός  2017   Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο (ΠΟΑΚΕ) ΑΟΕ 2/2020 Ισολογισμός 2017   Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί ΑΟΕ 435/2021 Ισολογισμός 2017   Κληροδότημα Π. Αθανασιάδη ΑΔΣ 121/2018 Ισολογισμός 2017   Κληροδότημα Φερράχ Ζουκίου ΑΔΣ 120/2018 Ισολογισμός 2017    

Δήμος Π. Φαλήρου ΑΟΕ 130/2017  Ισολογισμός 2016 ΑΔΣ 103/2017 Ισολογισμός 2016   Κέντρο Πολιτισμού & Άθλησης (ΠΟΑΚΕ) ΑΟΕ 1/2020 Ισολογισμός 2016   Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί ΑΟΕ 434/2021 Ισολογισμός 2016   Κληροδότημα Π. Αθανασιάδη ΑΔΣ 139/2017 Ισολογισμός 2016   Κληροδότημα Φερράχ Ζουκίου ΑΔΣ 140 /2017 Ισολογισμός 2016