– 687/14 ΑOE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 – 244/13 ΑΔΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 – 282/12 ΑΔΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Aπόφαση ΔΣ 225/2012 που αφορά στην έγκριση του ισολογισμού έτους 2010 Aπόφαση ΔΣ 224/2012 (ορθή επανάληψη) που αφορά στην έγκριση του ισολογισμού έτους 2009 – 350/11 ΑΔΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 – 135/11 ΑΔΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007