Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

image_pdfimage_print

Στον Δήμο μας λειτουργεί Γραφείο Συμβουλευτικής & Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, το οποίο στεγάζεται επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου 75 Α (Β΄ όροφος) Τηλ/Φαξ:210 9850266

Στόχος του είναι η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης της ψυχικής & κοινωνικής υγείας των κατοίκων του δήμου μας. Επίσης η καταγραφή και μελέτη των αναγκών των δημοτών και η συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς εντός κι εκτός Δήμου, ώστε ν’ αντιμετωπιστούν οι ανάγκες αυτές όσο το δυνατόν καλύτερα .

Το γραφείο Ψυχοκοινωνικής στήριξης ασχολείται με τη διασυνδετική υποστήριξη κοινωνικά και οικονομικά αδυνατούντων και μειονεκτούντων ομάδων δημοτών.

Το γραφείο επιμελείται και παρέχει επικουρική βοήθεια σε προβλήματα που σχετίζονται με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως τρίτη ηλικία, άτομα με ειδικές ανάγκες, άστεγοι, τοξικομανείς, νεολαία κ.α.

Συνεργάζεται με άλλους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης (όπως Ασφαλιστικά Ταμεία, Νοσοκομεία, Ιδρύματα, συλλόγους και γενικά φορείς πρόνοιας).

Επιμελείται και παρέχει επικουρική βοήθεια σε προβλήματα που σχετίζονται με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες όπως τρίτη ηλικία, άτομα με ειδικές ανάγκες, άστεγοι, τοξικομανείς.

Παρέχει υπηρεσίες σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως επαναπατρισθέντες, αθίγγανοι, κ.α.

Το έργο του Γραφείου Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης αφορά στους παρακάτω τομείς:

 

  • Λήψη κοινωνικού ιστορικού, αξιολόγηση και παραπομπή στις αρμόδιες υπηρεσίες ( Ιατροπαιδαγωγικά, ΚΕΔΔΥ, Κ.Ψ.Υ, ψυχιατρικές δομές, κέντρα απεξάρτησης, κέντρα ημέρας, μονάδες ή σύλλογοι για κακοποιημένα άτομα, ασθενείς, δομές προστασίας για μονογονεικές οικογένειες, μονάδες οικογενειακής θεραπείας), όπου κρίνεται αναγκαίο

 

  • Διενέργεια κοινωνικών ερευνών που αφορούν :

– εισαγγελικές εντολές

εισαγωγή σε Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων ή άλλα Ιδρύματα   

         –  παροχή προνοιακών επιδομάτων

Παρακολούθηση των περιπτώσεων και παραπομπή σε αρμόδιους

φορείς

  • Ατομική Συμβουλευτική και Ψυχολογική Στήριξη Ενηλίκων για:

–  Διαταραχές άγχους και ήπια κατάθλιψη

              –  Απώλεια & πένθος

              –  Διαχείριση αλλαγών συνθηκών ζωής και επακόλουθες συνέπειες

              –  Ήπιες ψυχοσωματικές διαταραχές

 

  • Υποστήριξη στην οικογένεια και Συμβουλευτική Γονέων ( διαζύγιο, ασθένεια, απώλεια, προβλήματα σχέσεων και επικοινωνίας)
  • Βραχεία ψυχοθεραπεία παίδων και εφήβων
  • Χορήγηση βεβαιώσεων κατόπιν εισαγγελικής εντολής για διενέργεια κοινωνικής έρευνας στις παρακάτω περιπτώσεις :

–  δωρεάν μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφοράς

–  δωρεάν νομικής υποστήριξης

–  δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής

–  δικαστικών εκκρεμοτήτων

–  αστεγίας

  • Θεωρήσεις βιβλίων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και σωματείων
  • Υποστήριξη στην εκπαιδευτική κοινότητα– συνεργασία με συλλόγους διδασκόντων και γονέων, διοργάνωση ομιλιών και παρέμβαση στην τάξη (προγράμματα μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών)
  • Υποστήριξη Απόρων

Το γραφείο Κοινωνικής Αρωγής ασχολείται με τη διασυνδετική υποστήριξη κοινωνικά και οικονομικά αδυνατούντων και μειονεκτούντων ομάδων δημοτών.

Το γραφείο επιμελείται και παρέχει επικουρική βοήθεια σε προβλήματα που σχετίζονται με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως τρίτη ηλικία, άτομα με ειδικές ανάγκες, άστεγοι, τοξικομανείς, νεολαία κ.α.

Συνεργάζεται με άλλους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης (όπως Ασφαλιστικά Ταμεία, Νοσοκομεία, Ιδρύματα, συλλόγους και γενικά φορείς πρόνοιας).

Επιμελείται και παρέχει επικουρική βοήθεια σε προβλήματα που σχετίζονται με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες όπως τρίτη ηλικία, άτομα με ειδικές ανάγκες, άστεγοι, τοξικομανείς.

Παρέχει υπηρεσίες σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως επαναπατρισθέντες, αθίγγανοι, κ.α.

Εκτελεί κάθε υπηρεσία σχετική με την άσκηση Δημοτικής Κοινωνικής Πρόνοιας προς τους άπορους και αναξιοπαθούντες δημότες (επιδόματα, βοηθήματα, ταφή απόρων κ.α.)

Το γραφείο σε συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό του Δήμου διατηρεί αρχείο των παραπάνω ομάδων δημοτών και παρέχει Διατακτικές σε αυτούς , για την αγορά ειδών διαβίωσης από συγκεκριμένα super markets, κατά την διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Οι δικαιούχοι των παραπάνω διατακτικών, πρέπει να είναι κάτοχοι βιβλιαρίου απορίας, ή να είναι ανασφάλιστοι υπερήλικες του Ο.Γ.Α

 

Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης στελεχώνεται από μία Κοινωνική Λειτουργό και μία Ψυχολόγο.

Όταν οι υπηρεσιακές συνθήκες το επιτρέπουν το Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, στελεχώνεται από συμβασιούχους υπαλλήλους και εθελοντές που συνεπικουρούν την Κοινωνική Λειτουργό και την Ψυχολόγο προκειμένου να καλύπτονται οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες.