Πρόσκληση συνεδρίασης 18 Φεβρουαρίου 2019 Πρόσκληση συνεδρίασης 8 Απριλίου 2019 Πρόσκληση συνεδρίασης 12 Ιουνίου 2019 Πρόσκληση συνεδρίασης 20 Νοεμβρίου 2019 Πρόσκληση συνεδρίασης 11 Δεκεμβρίου 2019  

Πρόσκληση Συνεδρίασης 8 Ιανουαρίου 2018   Πρόσκληση Συνεδρίασης 12 Φεβρουαρίου 2018   Πρόσκληση Συνεδρίασης 18 Απριλίου 2018   Πρόσκληση Συνεδρίασης 2 Ιουλίου 2018   Πρόσκληση Συνεδρίασης 2 Νοεμβρίου 2018   Πρόσκληση Συνεδρίασης 13 Δεκεμβρίου 2018