Πρόσκληση Συνεδρίασης 8 Ιανουαρίου 2018   Πρόσκληση Συνεδρίασης 12 Φεβρουαρίου 2018   Πρόσκληση Συνεδρίασης 18 Απριλίου 2018   Πρόσκληση Συνεδρίασης 2 Ιουλίου 2018   Πρόσκληση Συνεδρίασης 2 Νοεμβρίου 2018   Πρόσκληση Συνεδρίασης 13 Δεκεμβρίου 2018