Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για Υπηρεσία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   προϋπολογισμού: 161.290,32€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 200.000,00, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

298-2023 Διακήρυξη Θερινής απασχ. 2024-25 23PROC014083038

Περιληψη Διακ Θερινο 23PROC014083026