Αδειες Καταστημάτων

image_pdfimage_print

Πληροφορίες: τηλ. 213-2020229,213-2020230, 213-2020231
E-mail: adeies.dpf@palaiofaliro.gr
FAX:213-2020337

 

Πρόσφατη νομοθεσία αδειοδοτήσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΕ
 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
 3. ΥΠ ΔΗΛ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)
 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 8Ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,
 ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νέες αρμοδιότητες τμήματος Αδειών Καταστημάτων & Δημοτικής Περιουσίας

 

     Νέες αρμοδιότητες του Τμήματος Αδειών Καταστημάτων & Δημοτικής Περιουσίας βάσει του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»):

  1. Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και πώλησης προϊόντων καπνού, καθώς και παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου – καφενείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.Δ. 1044/1971, όπως ισχύει.
  2. Η παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών (μετά από έκθεση της Κτηνιατρικής Αρχής), καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
  3. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου κατ’ άρθρο 17 του Ν. 3377/2005, καθώς και ο σχετικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων.
  4. Η χορήγηση αδειών για την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των διεθνών), η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και η εποπτεία αυτών.
  5. Η χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής προυποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.

Πληροφορίες: τηλ. 213-2020229,213-2020230, 213-2020231
E-mail: adeies.dpf@palaiofaliro.gr
FAX:213-2020337