Αδειες Καταστημάτων

image_pdfimage_print

Πληροφορίες: τηλ. 213-2020229,213-2020230, 213-2020231
E-mail: adeies.dpf@palaiofaliro.gr
FAX:213-2020337

 

Πρόσφατη νομοθεσία αδειοδοτήσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 2. ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ Ι & Λ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Β
 3. ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Β
 4. ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
 6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
 7. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
 8. ΑΙΤΗΣΗ επικαιροποιημένης ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΕ
 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
 3. ΥΠ ΔΗΛ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)
 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 8Ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,
 ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νέες αρμοδιότητες τμήματος Αδειών Καταστημάτων & Δημοτικής Περιουσίας

 

     Νέες αρμοδιότητες του Τμήματος Αδειών Καταστημάτων & Δημοτικής Περιουσίας βάσει του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”):

  1. Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και πώλησης προϊόντων καπνού, καθώς και παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου – καφενείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.Δ. 1044/1971, όπως ισχύει.
  2. Η παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών (μετά από έκθεση της Κτηνιατρικής Αρχής), καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
  3. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου κατ’ άρθρο 17 του Ν. 3377/2005, καθώς και ο σχετικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων.
  4. Η χορήγηση αδειών για την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των διεθνών), η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και η εποπτεία αυτών.
  5. Η χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής προυποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.

Πληροφορίες: τηλ. 213-2020229,213-2020230, 213-2020231
E-mail: adeies.dpf@palaiofaliro.gr
FAX:213-2020337

Αντικαπνιστικός Νόμος

Νόμος 4633/2019 “Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.”

Υπουργική Απόφαση περί Καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α’/3.8.2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ «ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ»