Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου

image_pdfimage_print

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : 2109811309, 2109884006
1. Δήλωση εκταφής
2. Δήλωση παράτασης
3. Αναγκαστικές εκταφές
4. Ώρες Λειτουργίας Ταμείου Κοιμητηρίου

Α. Στην περίπτωση που θέλετε να γίνει εκταφή θα πρέπει συγγενής Α΄ βαθμού ή εξουσιοδοτημένος με την ταυτότητά του να προσέλθει στο Δημ. Κοιμητήριο τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη της τριετίας για να δηλώσει εκταφή.
Β. Στην περίπτωση που θέλετε παράταση ταφής, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να προσέλθει στο Δημοτικό Κοιμητήριο τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη της τριετίας.
Γ. Στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί κανείς για να δηλώσει εκταφή ή παράταση ή ανανέωση παράτασης ( οι παρατάσεις είναι τρίμηνες και ανανεώνονται πριν τη λήξη τους κάθε φορά) τότε η υπηρεσία θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προβεί σε αναγκαστική εκταφή.
Δ. Οι δηλώσεις για εκταφές, παρατάσεις, ανανεώσεις παρατάσεων, μεταφορές οστών κλπ γίνονται Δευτ-Παρασκ 8.00πμ – 12.00 στα γραφεία του Κοιμητηρίου.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση χρειάζεστε παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε 8.00 πμ – 12.00 στα τηλέφωνα του Κοιμητηρίου.