Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου

image_pdfimage_print

Σημαντικότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου

1.Δήλωση εκταφής

2.Παράταση ταφής

3.Αναγκαστική εκταφή

4.Ώρες λειτουργίας  Διοικητικών υπηρεσιών Δημ. Κοιμητηρίου

5.Κυριότερα τέλη

                                     

1.Σε περίπτωση που επιθυμείτε εκταφή του θανόντος θα πρέπει η σχετική δήλωση να γίνεται από συγγενή Ά βαθμού ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο , 15 ημέρες τουλάχιστον πριν την λήξη της τριετούς ταφής. Κατά την προσέλευσή σας στο γραφείο του Κοιμητηρίου θα πρέπει να έχετε μαζί σας την ταυτότητά σας , το ΑΦΜ σας  και  χρεωστική ή πιστωτική κάρτα για την εξόφληση του αντίστοιχου τέλους.

 

2.Εάν επιλέξετε παράταση ταφής  και πριν την λήξη της τριετούς ταφής μπορείτε να προσέλθετε στα γραφεία του Κοιμητηρίου έχοντας μαζί σας την ταυτότητά σας , το ΑΦΜ  σας  και  χρεωστική ή πιστωτική κάρτα για την εξόφληση του αντίστοιχου τέλους.

 

Πριν τη λήξη  κάθε τριμήνου,   ( η ισχύς της παράτασης είναι τριμηνιαία )  και εφόσον   εάν επιθυμείτε  την εκ νέου τριμηνιαία παράταση ταφής, θα πρέπει  προσέλθετε για την ανανέωσή της, χωρίς ειδοποίηση της υπηρεσίας, ένα μήνα πριν τη λήξη της

 
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
 
Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας παρακαλούμε  όπως ενημερώνεται άμεσα την Υπηρεσία του Κοιμητηρίου.

3.Σε περίπτωση μη προσέλευσης κάποιου ενδιαφερομένου και μετά τη λήξη της τριετούς ταφής η υπηρεσία θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προβεί σε αναγκαστική εκταφή.

4.Τα γραφεία του Δημοτικού Κοιμητηρίου για κάθε επιπλέον πληροφορία , λειτουργούν κατά τις εργάσιμες ημέρες 07.00π.μ.-12.30μ.μ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-9811309, 210-9884006

 

5.Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται τα κυριότερα τέλη που αφορούν τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

 

                               ΤΕΛΟΣ  ΕΚΤΑΦΗΣ                                     80   €

 

 ΤΕΛΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

 

Ά ΤΡΙΜΗΝΟ 120,00€ Έ ΤΡΙΜΗΝΟ 480,00€
΄Β ΤΡΙΜΗΝΟ 225,00€ ΣΤ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 525,00€
΄Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 270,00€ Ζ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 660,00€
΄Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 330,00€ Η΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 735,00€

 

 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ € 30,00 / ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΤΑΦΩΝ Ε 80,00 / ΑΝΑ ΕΤΟΣ