Διοικητικό Συμβούλιο

 

Διοικητικό Συμβούλιο Του Κέντρου Πολιτισμού & Άθλησης (ν.π.δ.δ.)

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΛΑΖΑΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΛΑΪΤΗ  ΜΑΡΙΑ
ΞΥΝΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΙΛΙΝΑ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΧΑΣΙΚΟΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΑΒΑΛΑΣ  ΜΑΡΙΝΟΣ
ΞΕΝΟΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΦΙΛΙΑ