1 2 3 14

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ / ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ         2.ΕΕΕΣ pdf          3.ΕΕΕΣ xml zip

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Περίληψη διακήρυξης / Έγκριση όρων του διαγωνισμού ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml zip Ορθή επανάληψη περίληψης διακήρυξης

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και λοιπού ηλ/κου εξοπλισμού 2021 και προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρ/κων υλικών και αλεξικέραυνων για σχολικά κτίρια στα πλαίσια του προγράμματος <<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ >>  προϋπολογισμού: 1.560.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% δηλ. 374.400,00€ συνολικά 1.934.400,00€€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε […]

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ” Περίληψη διακήρυξης / Έγκριση όρων του διαγωνισμού ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml zip  

Ανάρτηση μελέτης που υποβλήθηκε με δωρεά άνευ ανταλλάγματος για το έργο: “Κατασκευή κλειστού σχολικού γυμναστηρίου στον αύλειο χώρο του 5ου γυμνασίου, Ζεφύρου 20 & Χαρίτων”. Ανακοίνωση Απόφαση Ο.Ε Τοπογραφικό Κάτοψη κλειστού γυμναστηρίου Αιτιολογική έκθεση  Διάγραμμα δόμησης Αίτηση H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος […]

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2021” _ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ _ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.Περίληψη διακήρυξης/ Έγκριση όρων του διαγωνισμού. 2. ΕΕΕΣ pdf 3. ΕΕΕΣ xml zip

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2021” 1.Περίληψη διακήρυξης / Έγκριση όρων του διαγωνισμού 2.ΕΕΕΣ pdf 3.ΕΕΕΣ zip

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ 2021” Περίληψη διακήρυξης / Έγκριση όρων του διαγωνισμού ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml zip

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ  προϋπολογισμού: 296.600,00€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 334.304,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). Διακηρυξη υλικα αθλητικων εγκαταστασεων ΔΑΚ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 286-2021 21PROC009176395_signed Περιλ Διακ Χλοοταπητας ΔΑΚ 2021 21PROC009176394 Ενημέρωση προς όλους τους ενδιαφερόμενους, αλλαγή […]

Συνοπτικός διαγωνισμός της προμήθειας: Προμήθεια στεγάστρων σε σχολικά συγκροτήματα 2021 1.Όροι διαγωνισμού 2.Ε.Ε.Ε.Σ. 3.Έντυπο οικονομικής προσφοράς 4.zip αρχείο Ε.Ε.Ε.Σ.xml

1 2 3 14