Διεύθυνση Κ.Ε.Π.

image_pdfimage_print

 

Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
Τηλ επικοινωνίας  213-2017800
Διεύθυνση Αγ. Αλεξάνδρου 75α

-Γραφείο Προϊσταμένου 210-9852748
-Γραφείο Γραμματείας 213-2017809 μεχρι 815

Στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου λειτουργούν δυο ( 2 ) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ( ΚΕΠ ), ένα στο Κεντρικό Φάληρο
και το παράρτημα στην περιοχή της Αγ. Βαρβάρας.

 1. ΚΕΠ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Κεντρικό ( Αγ. Αλεξάνδρου 75α )
  Τηλ. : 213 – 2017800
  Φαξ  : 210 – 9881579, 210 – 9884804
  e-mail: d.palaioufalirou@kep.gov.gr
 2. Παράρτημα ΚΕΠ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Αγ. Βαρβάρας ( Θερμοπυλών 1 )
  Τηλ. : 210-9888556
  Φαξ: 210-9880380
  e-mail: d.palaioufalirou-a@kep.gov.gr

Αρμοδιότητες και Υπηρεσίες

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΠ ( www.kep.gov.gr )

Το 2002 πραγματοποιήθηκε η σύσταση των ΚΕΠ, μετά τον Ν. 3013/2002 άρθ. 31 ( ΦΕΚ 101/Α/2002 ).

Η λειτουργία του ΚΕΠ στο Δήμο μας ξεκίνησε την 10η Σεπτεμβρίου 2002 (ΥΑ ΔΙΣΚΠΟΦ. 1/Οικ. 16974/2002 – ΦΕΚ 1173/Β/10.9.2002 )
και του παραρτήματος Αγ. Βαρβάρας την 11η Σεπτεμβρίου 2006 ( ΥΑ 6647/2006 – ΦΕΚ 442/Β/11.4.2006 )

Το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ είναι :

Καθημερινά ( Δευτέρα – Παρασκευή ) από 08.00 έως 20.00 και το Σάββατο από 08.00 έως 14.00.

Το ΚΕΠ:

-ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών
-παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για πάνω από 1000 πιστοποιημένες διαδικασίες που έχουν πιστοποιηθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργείων.

Για τις μη πιστοποιημένες διαδικασίες το ΚΕΠ δεν παραλαμβάνει αιτήσεις αλλά παρέχει μόνο διοικητική πληροφόρηση.

Για τις πιστοποιημένες διαδικασίες, ο πολίτης πλέον εξυπηρετείται πλήρως από ένα μόνο σημείο (one stop shop), αντί να απευθύνεται σε διαφορετικές υπηρεσίες για διαφορετικές πληροφορίες.
Αυτή είναι και η αρχή (αρχή της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης του πολίτη από μια θέση εργασίας) βάσει της οποίας λειτουργούν τα ΚΕΠ


Τρόπος υποβολής αίτησης  στα ΚΕΠ

Οι αιτήσεις στο ΚΕΠ υποβάλλονται αποκλειστικά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Αυτοπρόσωπη παρουσία στο ΚΕΠ
 • Με φυσική παρουσία νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
 • Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης ermis (www.ermis.gov.gr), με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet


Τρόπος λειτουργίας ΚΕΠ

Ο πολίτης ενημερώνεται επιτόπου από τους υπαλλήλους του ΚΕΠ για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης.
Αν θελήσει να υποβάλει κάποιο αίτημα που αφορά σε μια από τις 1000 και άνω διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνει το ΚΕΠ, απευθύνεται σε έναν υπάλληλο του Κέντρου ο οποίος, παρουσία του πολίτη, συμπληρώνει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση.
Στη συνέχεια, η αίτηση αποστέλλεται μέσω του ΚΕΠ στην αρμόδια υπηρεσία, όπου και πρωτοκολλείται.

Το ΚΕΠ αναλαμβάνει να παρακολουθήσει μέχρι τέλους την εξέλιξη της υπόθεσης, απαλλάσσοντας έτσι τον πολίτη από οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση και πιθανή ταλαιπωρία.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο πολίτης μπορεί να παραλάβει την απάντησή του από το ΚΕΠ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Ο πολίτης προσέρχεται αυτοπροσώπως στο ΚΕΠ για οποιαδήποτε υπόθεσή του φέροντας οπωσδήποτε μαζί του πρωτότυπο έγγραφο απόδειξης της ταυτότητάς του.

Για  Έλληνες πολίτες:

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο εν ισχύ, δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας

Για αλλοδαπούς:

Διαβατήριο εν ισχύ ΚΑΙ άδεια παραμονής εν ισχύ

2. Εναλλακτικά ο πολίτης μπορεί να καταθέσει την αίτησή του ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πύλη: www.ermis.gov.gr
και να ζητήσει να παραλάβει την απάντηση από το ΚΕΠ της επιλογής του, χρησιμοποiώντας τους κωδικούς του taxisnet.
H απάντηση του αποστέλλεται επίσης ηλεκτρονικά, στη θυρίδα του, στην ηλεκτρονική πύλη ermis, χωρίς να χρειάζεται να προσέλθει καθόλου στο ΚΕΠ.

Τα ΚΕΠ έχουν ένα μεσολαβητικό ρόλο. Ενημερώνουν τους πολίτες, τους διευκολύνουν στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, εγγράφων κλπ και αποστέλλουν το φάκελο συμπληρωμένο στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία εξετάζει το αίτημα στην ουσία, ως η μόνη αρμόδια να εκδώσει την τελική διοικητική πράξη.

Συνηθισμένες Υπηρεσίες που παρέχει το ΚΕΠ:

-Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
-Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης
-Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
-Έκδοση πιστοποιητικού σπουδών
-Έκδοση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
-Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης
-Έκδοση αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου
-Έκδοση πιστοποιητικών Πρωτοδικείου (Πτώχευσης, Δικαστικής  Συμπαράστασης,  Μη Λύσης Γάμου κλπ)
-Ανανέωση άδειας οδήγησης
-Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού Αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (ΙΧ)
-Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας
-Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου
-Έκδοση αντιγράφου ληξιαρχικών πράξεων (γέννησης, γάμου, θανάτου)
-Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας
-Μεταδημότευση
-Απόδοση ΑΜΚΑ
-Ανανέωση κάρτας ανεργίας, Έκδοση βεβαίωσης ανεργίας

e-Παράβολο

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

 • αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου ή τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο (με γνήσιο υπογραφής)
 • έγγραφο φυσικής ταυτοποίησης
 • για τους Έλληνες πολίτες: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας με πρόσφατη φωτογραφία αρκεί να αναγράφονται επώνυμο και όνομα
 • Για τους πολίτες ΕΕ: διαβατήριο σε ισχύ
 • Για τους πολίτες τρίτων χωρών: διαβατήριο σε ισχύ και άδεια παραμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση άδειας παραμονής
 • ΑΦΜ (απαιτείται απλή γνώση του)
 • IBAN τραπέζης για την περίπτωση επιστροφής χρημάτων (απαιτείται απλή γνώση του και είναι προαιρετικό)
 • Γνώση της ακριβούς περιγραφής του παραβόλου και του πληρωτέου ποσού (το ζητάτε από την υπηρεσία στην οποία θα υποβάλετε το παράβολο.


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Κατά την παραλαβή του e-παραβόλου από το ΚΕΠ παρακαλείσθε να ελέγχετε την ορθότητα των στοιχείων του, για την αποφυγή της διαδικασίας επιστροφής του μέσω ΔΟΥ

Η διαδικασία επιστροφής του e-παραβόλου περιγράφεται στο παρακάτω link: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/refundinfo.htm

Έκδοση Αστυνομικής Ταυτότητας

1. Υποχρέωση για την απόκτηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας.

2
. Δικαιολογητικά για την έκδοση

α. Δύο πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (για ταυτότητα)
β. Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Εργαστηρίου για την ομάδα Αίματος και το RHESUS (προαιρετικά, εφόσον επιθυμείτε την αναγραφή του στο δελτίο σας.)
γ. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» των ενδιαφερόμενων, με λατινικούς χαρακτήρες (προαιρετικ,ά εφόσον επιθυμείτε αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική υπεύθυνη δήλωση)
δ. Ένας μάρτυρας, ο οποίος σε περίπτωση ανηλίκου είναι ο ένας από τους γονείς ή ο κηδεμόνας.
ε. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό για απόδειξη του τόπου κατοικίας
στ. Πιστοποιητικό γέννησης δεν απαιτείται, το αναζητά υπηρεσιακά το Αστυνομικό Τμήμα


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ
φθοράς ή απώλειας  ή κλοπής

 1. Δύο πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (για ταυτότητα)
 2. Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Εργαστηρίου για την ομάδα Αίματος και το RHESUS (προαιρετικά, εφόσον επιθυμείτε την αναγραφή του στο δελτίο σας.)
 3. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» των ενδιαφερόμενων, με λατινικούς χαρακτήρες (προαιρετικά, εφόσον επιθυμείτε αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική υπεύθυνη δήλωση)
 1. Ένας μάρτυρας με Ελληνική Αστυνομική Ταυτότητα σε ισχύ.
 1. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό για απόδειξη του τόπου κατοικίας
 1. Πιστοποιητικό γέννησης δεν απαιτείται, το αναζητά υπηρεσιακά το Αστυνομικό Τμήμα
 1. Ηλεκτρονικό παράβολο 9 ευρώ όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Δεν Απαιτείται Παράβολο σε περίπτωση κλοπής

ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Εισέρχεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gsis.gr, επιλέγετε από τις

«Υπηρεσίες προς πολίτες» το σύνδεσμο: e-παράβολο και εκδίδετε το παράβολο με τίτλο:

Α) Φορέας Δημοσίου -> Δημοσίας Τάξης Π.τ.Π./Ελληνική Αστυνομία:

Β) Κατηγορία Παραβόλου -> Ταυτότητες Ελλήνων πολιτών

Γ) Τύπος Παραβόλου -> αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας λόγω φθοράς ή απώλειας ή ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ: 1889

Το παραπάνω παράβολο εκτυπώνεται είτε από εσάς είτε από το ΚΕΠ και πληρώνεται σε τράπεζα της επιλογής σας.

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ
     Ισχύουν όλα τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου εκτός από παράβολο και μάρτυρα σε περίπτωση που τα στοιχεία της προηγούμενης ταυτότητας η οποία θα παραδοθεί στο τμήμα είναι ευκρινή.


Που υποβάλλω τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου ταυτότητας και ποιες ώρες;

Στο Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Το Γραφείο Ταυτοτήτων του Τ.Α Π.Φαλήρου λειτουργεί  καθημερινά 08.00 εως 14.00,με εξαίρεση την Τετάρτη που λειτουργεί από 14:00 έως 20:00,
για την εξυπηρέτηση των πολιτών που εργάζονται. Επίσης, κάθε Σάββατο από 08:00 έως 12.30 εξυπηρετούν κατά αποκλειστικότητα τους μαθητές.
Σε κάθε περίπτωση, για ειδικότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε
με το Γραφείο Ταυτοτήτων του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής σας.

 

Τηλ. Γραφείου Ταυτοτήτων Τ.Α. Π. Φαλήρου: 210 9859277

 

Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

Ανανεωση Αδειας Οδηγησης

 1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο και φωτοτυπία αυτών. Σε περίπτωση αλλοδαπών, προσκομίζεται ισχύουσα άδεια παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν από την υποβολή της αίτησης για πολίτες εκτός Ε.Ε. και 95 ημέρες για πολίτες της Ε.Ε.
 2. Μία έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου(4×6 cm) και δύο απλές έγχρωμες (τις 2 απλές φωτογραφίες θα προσκομίσουν οι πολίτες στους γιατρούς για την έκδοση των πιστοποιητικών υγείας). (Προσοχή οι φωτογραφίες να μην έχουν δακτυλικά αποτυπώματα)
 3. Πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο, συμβεβλημένων με την Διεύθυνση Μεταφορών, μαζί με τις αποδείξεις των γιατρών σε φωτοτυπία.
 4. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παραδίδεται η παλιά άδεια οδήγησης, αν έχει λήξει ή φωτοτυπία αυτής αν είναι σε ισχύ. Στη δεύτερη περίπτωση η παράδοση της πρωτότυπης άδειας γίνεται κατά την παραλαβή της νέας.
 5. Αν υπάρχει και άλλο δίπλωμα να κατατίθεται μαζί, γιατί θα βγει ένα ενιαίο.
 6. Α.Φ.Μ.
 7. 3 Ηλεκτρονικά παράβολα συνολικού κόστους 98 Ευρώ όπως αναλύεται παρακάτω:

Εισέρχεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gsis.gr και επιλέγετε από τις «Υπηρεσίες προς πολίτες» το σύνδεσμο : e-παράβολο και εκδίδετε τα παράβολα με τίτλο:

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών- Άδειες Οδήγησης

Α) Στην κατηγορία: ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ , Τύπος παραβόλου:

 1. Ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης : 50 Ευρώ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ: 0023
 2. Εκτύπωση εντύπου άδειας οδήγησης: 30 Ευρώ,  ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ: 0028

Β) Στην κατηγορία : ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, Τύπος παραβόλου: Ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης : 18 Ευρώ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ:0065

Σε περίπτωση φθοράς ή αλλαγής στοιχείων, επιπλέον e-παράβολο:

Στην κατηγορία : ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, Τύπος παραβόλου: Αντίγραφο εντύπου άδειας οδήγησης : 9,02 Ευρώ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ: 0066

Όλα τα παραπάνω παράβολα εκτυπώνονται είτε από εσάς είτε από το ΚΕΠ και πληρώνονται σε τράπεζα της επιλογής σας.

** Στην περίπτωση που θα επιλέξετε το ΚΕΠ για την εκτύπωση των παραβόλων θα πρέπει να προσκομίσετε την ταυτότητά σας τον ΑΦΜ σας και αριθμό λογαριασμού τράπεζας με το ΙΒΑΝ

Η αίτηση ανανέωσης μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας λήξης.

Διευκρινίσεις:

 • Οι άνω των 80 ετών πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο, οφθαλμίατρο, νευρολόγο ή ψυχίατρο και  ωτορινολαρυγγολόγο, όλοι συμβεβλημένοι με την Διεύθυνση Μεταφορών, μαζί με τις αποδείξεις των γιατρών σε φωτοτυπία
 • Στην περίπτωση που η άδεια οδήγησης είναι ΜΟΝΟ Β΄ επαγγελματικής κατηγορίας και ο κάτοχος είναι κάτω των 65 ετών, δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών για ανανέωση της, αλλά μόνο για αντικατάσταση της με νέου τύπου.
 • Σε περίπτωση κατάθεσης μέσω εκπροσώπου, θα πρέπει να υπάρχει:

α) εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής καθώς και

β) αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης υπογεγραμμένη από τον αιτούντα, επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα θεωρημένη με το γνήσιο υπογραφής. Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης:

«Έχω την κανονική μου διαμονή στην Ελλάδα. Δεν κατέχω άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) (Αν ο ενδιαφερόμενος κατέχει άλλη άδεια οδήγησης διαγράφεται το κείμενο)»

 

Σημείωση:

Το αποδεικτικό κατάθεσης των δικαιολογητικών που παραλαμβάνετε από το  ΚΕΠ δεν έχει ισχύ άδειας οδήγησης.

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

Αν υπάρχει καρδιολογικό πρόβλημα απαιτείται βεβαίωση καρδιολόγου* συμβεβλημένου με τη Δ/ση Μεταφορών.

Διευθύνσεις και τηλέφωνα Διευθύνσεων Μεταφορών:

 1. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: Θεομήτορος 59 , Άλιμος , τηλ. 2132101543
 2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Μεσογείων 156 , Χολαργός , τηλ. 2131600665
 3. ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : Τρώων 1 & Χαλκίδος , Περιστέρι, τηλ. 2102639803
 4. ΠΕΙΡΑΙΑΣ : Ερμουπόλεως 38 & Πηλίου , Καμίνια , τηλ. 2131603111

 

Έκδοση-ανανέωση διαβατηρίου

Α. ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 1. Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (ενός μήνα), αυστηρά διαστάσεων 4Χ6 cm και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται σχετικά.
 2. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας σε μία σελίδα, τύπου Α4 (η ισχύς της ταυτότητας ελέγχεται κατά την κατάθεση των δικ/κων)
 3. φωτοαντίγραφο προηγούμενου διαβατηρίου εκδοθέν από ΕΛΑΣ (η σελίδα με την φωτογραφία). Κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη και η επίδειξη του Δελτίου ταυτότητας και του διαβατηρίου εκδοθέν από ΕΛ.ΑΣ. εφόσον υπάρχει
 4. Ηλεκτρονικό παράβολο συνολικού κόστους 84,40 Ευρώ όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα
 5. Έγγραφο στρατολογίας ΜΟΝΟ για τους ανυπότακτους εξωτερικού, το οποίο να πιστοποιεί την εν λόγω ανυποταξία

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α) η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο από τον αιτούντα την έκδοση διαβατηρίου (λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων)

β) Αν ο αναγραφόμενος στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας  αριθμός δημοτολογίου έχει αλλάξει ο αιτών πρέπει να γνωρίζει τον καινούργιο αριθμό.

 

Β. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

 1. Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (ενός μήνα), αυστηρά διαστάσεων 4Χ6 cm και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται σχετικά.
 2. α) ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ μία επιπλέον φωτογραφία
  β) ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας σε μία σελίδα, τύπου Α4 (η ισχύς της ταυτότητας ελέγχεται κατά την κατάθεση των δικ/κων)
 3. παράβολα:
  α) για ανηλίκους έως 14 ετών ηλεκτρονικό παράβολο συνολικού κόστους 73,60 Ευρώ όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα
  β) για ανηλίκους άνω των 14 ετών ηλεκτρονικό παράβολο συνολικού κόστους 84,40 Ευρώ όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα
 4. το προηγούμενο διαβατήριο από ΕΛ.ΑΣ., αν υπάρχει και φωτοαντίγραφο αυτού

ΕΠΙΣΗΣ

 1. απαιτείται η παρουσία και του ανηλίκου
 2. εφ’ όσον η επιμέλεια ασκείται και από τους δύο γονείς, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία και των δύο, προσκομίζοντας και δελτίο αστυνομικής ταυτότητας τους. Σε περίπτωση όμως κωλύματος του ενός γονέα, πρέπει να υπάρχει η έγγραφη συναίνεση αυτού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του.
 3. η ημερομηνία ισχύος των κατατεθειμένων δικαιολογητικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6μηνο

 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Εισέρχεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gsis.gr και επιλέγετε από τις

«Υπηρεσίες προς πολίτες» το σύνδεσμο: e-παράβολο και εκδίδετε τα παράβολα με τίτλο:

Α) Φορέας Δημοσίου -> Δημοσίας Τάξης Π.τ.Π./Ελληνική Αστυνομία:
Β) Κατηγορία Παραβόλου -> Διαβατήριο
Γ) Τύπος Παραβόλου -> Αρχ. Έκδοση-ανανέωση-κλοπή/απώλεια (14 ετών και άνω) ή
Αρχ. Έκδοση-ανανέωση-κλοπή/απώλεια (έως 14 ετών)

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ: 14 ΚΑΙ ΆΝΩ: 1862 , ΕΩΣ 14: 1863

Όλα τα παραπάνω παράβολα εκτυπώνονται είτε από εσάς είτε από το ΚΕΠ και πληρώνονται σε τράπεζα της επιλογής σας. Για τους ανήλικους τα παραπεμπτικά εκδίδονται είτε στο όνομα τους είτε στο όνομα του γονέα.

Στην περίπτωση που θα επιλέξετε το ΚΕΠ για την εκτύπωση των παραβόλων θα πρέπει να προσκομίσετε και αριθμό λογαριασμού τράπεζας με το ΙΒΑΝ

Μεταβίβαση Επιβατικού ΙΧ ή Δίκυκλου ΙΧ

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αστυνομικές ταυτότητες αγοραστή και πωλητή. Σε περίπτωση που κάποιος είναι αλλοδαπός χρειάζεται το διαβατήριο του και η άδεια παραμονής και εργασίας
 2. Άδεια κυκλοφορίας του προς μεταβίβαση οχήματος
 3. ΑΦΜ αγοραστή- πωλητή
 4. Παραστατικό τράπεζας (πίνακας 2) για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης και του τέλους αδείας του οχήματος. Στην απόδειξη να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και ο αριθμός κυκλοφορίας του προς μεταβίβαση οχήματος. (για το ακριβές ύψος του ποσού παρακαλούμε δείτε τον πίνακα 1)
 5. Απλό φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου (KTEO)
 6. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος “print screen” με την σχετική σφραγίδα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Η παραπάνω βεβαίωση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έτη που είχε στην κατοχή του το όχημα ο πωλητής.
 7. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού οχήματος χρειάζεται και το ΦΕΚ ή το καταστατικό της εταιρείας καθώς και τιμολόγιο πώλησης.

Σημείωση:

1. Τα κληρονομικά οχήματα πληρώνουν μόνο το Τέλος Άδειας.
2. Κατά την αγορά εταιρικού αυτοκινήτου από ιδιώτη καταβάλλεται μόνο το Τέλος Άδειας.

Διαδικασία

Ο πωλητής μεταβαίνει στο ΚΕΠ στο οποίο θα υποβάλλει την αίτηση μεταβίβασης, έχοντας μαζί του την άδεια κυκλοφορίας για να καθοριστεί το ύψος των τελών μεταβίβασης και άδειας και να του δοθούν οδηγίες για την πληρωμή τους.

Στη συνέχεια πληρώνονται τα τέλη στην τράπεζα και έρχεται μαζί με τον αγοραστή στο ΚΕΠ για να καταθέσει την αίτηση, έχοντας όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Μετά από 50 περίπου ημέρες ο πωλητής παραλαμβάνει την νέα άδεια από το ΚΕΠ και την παραδίδει στον αγοραστή.

Προσοχή:  Η διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται μόνο εφόσον ελεγχθούν τα εκ του νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας και εκδοθεί από την υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη και όχι με την κατάθεση της αίτησης στο ΚΕΠ


τέλη μεταβίβασης και άδειας και αριθμοί λογαριασμού τραπεζών στις οποίες καταβάλλονται τα ποσά

 

Αντιγραφο Αδειας Οδηγησης Λογω Απωλειας, Κλοπης ή Φθορας

Αντιγραφο Αδειας Οδηγησης Λογω Απωλειας, Κλοπης ή Φθορας Ελληνικης ή Αλλου Κρατους-Μελους Της Ε.Ε.

 1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος πρέπει να καταθέσει άδεια παραμονής, η οποία να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν από την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν πρόκειται για υπήκοο κράτους-μέλους της Ε.Ε.
 2. Μία έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου)
 3. Α.Φ.Μ.
 4. Κατάθεση όλων των αδειών οδήγησης αυτοκινήτου, μηχανής άνω των 50cc και μοτοποδηλάτου, γιατί θα εκδοθεί ενιαία άδεια οδήγησης.
 5. Ηλεκτρονικό παράβολο όπως αναλύεται παρακάτω:

Εισέρχεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gsis.gr και επιλέγετε από τις

«Υπηρεσίες προς πολίτες» το σύνδεσμο : e-παράβολο και εκδίδετε τα παράβολα με τίτλο:

Α) Στην κατηγορία: ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ , Τύπος παραβόλου:

 1. Απώλεια ή κλοπή εντύπου άδειας οδήγησης: 30 Ευρώ και
 2. Εκτύπωση εντύπου άδειας οδήγησης: 30 Ευρώ

Β) Στην κατηγορία : ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ , Τύπος παραβόλου:    Αντίγραφο εντύπου άδειας οδήγησης : 9,02 Ευρώ

Όλα τα παραπάνω παράβολα εκτυπώνονται είτε  από εσάς είτε  από το ΚΕΠ και πληρώνονται σε τράπεζα της επιλογής σας.

** Στην περίπτωση που θα επιλέξετε το ΚΕΠ για την εκτύπωση των παραβόλων θα πρέπει να προσκομίσετε και αριθμό λογαριασμού τράπεζας με το ΙΒΑΝ

Σε περίπτωση κατάθεσης μέσω εκπροσώπου, θα πρέπει να υπάρχει:

α) εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής καθώς και

β) αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης υπογεγραμμένη από τον αιτούντα, επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα θεωρημένη με το γνήσιο υπογραφής. Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης:

«Έχω την κανονική μου διαμονή στην Ελλάδα. Δεν κατέχω άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) (Αν ο ενδιαφερόμενος κατέχει άλλη άδεια οδήγησης διαγράφεται το κείμενο)»

Αντικατάσταση Ισχύουσας Άδειας Οδήγησης Με Νέου Τύπου

Αντικατάσταση Ισχύουσας Άδειας Οδήγησης Με Νέου Τύπου

 1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος πρέπει να καταθέσει άδεια παραμονής, η οποία να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν από την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν πρόκειται για υπήκοο κράτους-μέλους της Ε.Ε.
 2. Μία έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου)
 3. Α.Φ.Μ.
 4. Φωτοαντίγραφο όλων των αδειών οδήγησης, οι οποίες πρέπει να είναι σε ισχύ
 5. Ηλεκτρονικό παράβολο όπως αναλύεται παρακάτω:
Εισέρχεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gsis.gr και επιλέγετε από τις «Υπηρεσίες προς πολίτες» το σύνδεσμο : e-παράβολο και εκδίδετε τα παράβολα με τίτλο:

Α) Στην κατηγορία: ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, Τύπος παραβόλου:

Εκτύπωση εντύπου άδειας οδήγησης: 30 Ευρώ

Το παραπάνω παράβολο εκτυπώνεται είτε  από εσάς είτε  από το ΚΕΠ και πληρώνεται σε τράπεζα της επιλογής σας.

** Στην περίπτωση που θα επιλέξετε το ΚΕΠ για την εκτύπωση των παραβόλων θα πρέπει να προσκομίσετε και αριθμό λογαριασμού τράπεζας με το ΙΒΑΝ

Σε περίπτωση κατάθεσης μέσω εκπροσώπου, θα πρέπει να υπάρχει:

α) εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής καθώς και

β) αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης υπογεγραμμένη από τον αιτούντα, επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα θεωρημένη με το γνήσιο υπογραφής. Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης:

«Έχω την κανονική μου διαμονή στην Ελλάδα. Δεν κατέχω άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) (Αν ο ενδιαφερόμενος κατέχει άλλη άδεια οδήγησης διαγράφεται το κείμενο)»