Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση παραλίας 2024

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση παραλίας 2024  προϋπολογισμού: 290.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 67.746,00 €,και 13% ΦΠΑ 1.004,25€ συνολικά 358.750,25€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

297-2023 Διακήρυξη ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2024 24PROC014109617

Περιλ Διακ Εξοπλ Παραλιας 2024 24PROC014109615