Ανταποκριτής ΟΓΑ

image_pdfimage_print

Στο τμήμα της Διοίκησης του Δήμου λειτουργεί Γραφείο ΟΓΑ και αρμόδιος υπάλληλος είναι η κα ΠΡΑΝΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (τηλέφωνο επικοινωνίας:213 2020204) με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1. Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών
2. Ασφάλιση στον ΟΓΑ υπηκόων τρίτης χώρας
3. Ασφάλιση στον ΟΓΑ ανειδίκευτων εργατών – αλιεργατών Ν. 3232/2004
4. Θέματα ασφαλιστικών μεταβολών και καταβολής εισφορών

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
1. Προϋποθέσεις – Διαδικασίες – Δικαιολογητικά Συνταξιοδότησης
2. Διαδοχική ασφάλιση

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
1.Κανονισμοί ΕΕ: προϋποθέσεις – διαδικασίες – δικαιολογητικά χορήγησης συντάξεων και παροχών ασθενείας
2.Διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας: προϋποθέσεις – διαδικασίες – δικαιολογητικά χορήγησης συντάξεων

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
1.Υπαγωγή στην ασφάλιση ασθενείας
2.Μητρώο δικαιούχων περίθαλψης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκευτείτε την ιστοσελίδα του ΟΓΑ