1 2 3 8

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ / ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ         2.ΕΕΕΣ pdf          3.ΕΕΕΣ xml zip

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Περίληψη διακήρυξης / Έγκριση όρων του διαγωνισμού ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml zip Ορθή επανάληψη περίληψης διακήρυξης

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ” Περίληψη διακήρυξης / Έγκριση όρων του διαγωνισμού ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml zip  

Ανάρτηση μελέτης που υποβλήθηκε με δωρεά άνευ ανταλλάγματος για το έργο: “Κατασκευή κλειστού σχολικού γυμναστηρίου στον αύλειο χώρο του 5ου γυμνασίου, Ζεφύρου 20 & Χαρίτων”. Ανακοίνωση Απόφαση Ο.Ε Τοπογραφικό Κάτοψη κλειστού γυμναστηρίου Αιτιολογική έκθεση  Διάγραμμα δόμησης Αίτηση H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος […]

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2021” _ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ _ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.Περίληψη διακήρυξης/ Έγκριση όρων του διαγωνισμού. 2. ΕΕΕΣ pdf 3. ΕΕΕΣ xml zip

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2021” 1.Περίληψη διακήρυξης / Έγκριση όρων του διαγωνισμού 2.ΕΕΕΣ pdf 3.ΕΕΕΣ zip

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ 2021” Περίληψη διακήρυξης / Έγκριση όρων του διαγωνισμού ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml zip

Συνοπτικός διαγωνισμός της προμήθειας: Προμήθεια στεγάστρων σε σχολικά συγκροτήματα 2021 1.Όροι διαγωνισμού 2.Ε.Ε.Ε.Σ. 3.Έντυπο οικονομικής προσφοράς 4.zip αρχείο Ε.Ε.Ε.Σ.xml

Συνοπτικός διαγωνισμός της υπηρεσίας : Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων σε διάφορες οδούς 2021 Όροι διαγωνισμού Ε.Ε.Ε.Σ. Έντυπο οικονομικής προσφοράς zip αρχείο Ε.Ε.Ε.Σ.xml

Ανάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.3 του άρθρου 3 του Ν.4258/14.   5.1 signed.pdf 5.2 signed.pdf 5.3 signed.pdf 5.4 signed.pdf 5.5 signed.pdf 5.6 signed.pdf

1 2 3 8