1 2 3 4 13

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_με διόρθωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_TEYΔ Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης  

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την : Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού μηχ/των έργου, 2 μονάδες αυτοφερόμενου εξοπλισμού καθαριότητας πεζοδρομίων, προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος υδραυλικής μετάδοσης ισχύος, υψηλής στρεμματικής απόδοσης με συλλέκτη υπολείμματος, προμήθεια αυτοκ/νων αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου compact) με κάδο συγκέντρωσης απορριμμάτων χωρητικότητας 500-650lit και συνοδευτικό εξοπλισμό αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών (Φιλόδημος ΙΙ), προϋπολογισμού: 212.096,77€ […]

Ο Δημαρχεύων Παλαιού Φαλήρου εκθέτει σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία τη συλλογή και διάθεση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την : Προκήρυξη Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων του ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», προϋπολογισμού: 50.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% συνολικά 62.000,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του Πνευματικού Κέντρου Κοψαχείλας για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ…

Δείτε εδω την Αναλυτική Διακύρηξητου Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Περίληψη Διακήρυξης & Όροι Διαγωνισμού  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Έντυπο ΤΕΥΔ 

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/5/2019. Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ του ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», προϋπολογισμού: 217.670,00€ πλέον ΦΠΑ 24% συνολικά 269.910,80€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την : Προστασία λουομένων κατοίκων του Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του Ν.  3463/06 2019 του ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», προϋπολογισμού: 36.240,00€ πλέον ΦΠΑ 24% συνολικά 44.937,60€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)

1 2 3 4 13