1 2 3 4 23

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ [188873] της εκπόνησης της μελέτης: Eκπόνηση κτιριοδομικών, περιβαλλοντικών και συγκοινωνιακών μελετών για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στον Φλοίσβο. 1.Τεύχος τεχνικών δεδομένων 2.Τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών 3.Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων 4.ΕΕΕΣ.pdf 5.ΑΔΑ ΑΔΑΜ Περίληψη – Διακήρυξη 6.ΑΔΑ Περίληψης διακήρυξης 7.ΑΔΑΜ Προκήρυξης Ευρωπαϊκή Εφημερίδα 8.ΕΕΕΣ.zip.xml 9.Διευκρινήσεις

Δημοσίευση διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση Πολιτιστικού Κέντρου  περιοχής Αμφιθέας Για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την περίληψη πατήστε εδώ…

Δημοσίευση διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κεντρικού Φαλήρου Για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την Περίληψη Διακήρυξης πατήστε εδώ…

Επαναληπτική διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του διαμερίσματος τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Αχιλλέως 99, με επιφάνεια 108 τ.μ.,ιδιοκτησίας του Δήμου Π.Φαλήρου. Για τη περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ…

Επαναληπτική διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του διαμερίσματος τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Αχιλλέως 99, με επιφάνεια 108 τ.μ. Για τη περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ…  

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του Πολιτιστικού Κέντρου περιοχής Αμφιθέας (Πλ.Ντάβαρη) Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ… Για την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ…  

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσιών «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» έτους 2022-2023, προϋπολογισμού μελέτης € 150.684,80 συμπ/νου ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). ΑΟΕ 45_08.03.2022 Διακήρυξη Θερινής απασχ. 22PROC010210226 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ (1) espd-request-v2(1)

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση διαμερίσματος τετάρτου ορόφου, επιφάνειας 108 τ.μ., στην οδό Αχιλλέως αρ. 99 Για την ορθή επανάληψη της περίληψης διακήρυξης πατήστε εδώ… Για την περίληψη πατήστε εδώ… Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ…

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση διαμερίσματος ,τετάρτου ορόφου, επιφάνειας 50 τ.μ. στην οδό Αχιλλέως αρ. 99 Για την ορθή επανάληψη της περίληψης διακήρυξης πατήστε εδώ… Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την περίληψη πατήστε εδώ…

Ανακοίνωση εκμίσθωσης διαμερίσματος  Β ορόφου επί της Λ. Αγίας Βαρβάρας αρ. 27-29 Για την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πατήστε εδώ… Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ… 

1 2 3 4 23