Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2019 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2019 Προϋπολογισμός Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2019  Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2019       Προϋπολογισμός Δημοτικών Παιδικών Σταθμών οικ.έτους 2019  Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 2019     Προϋπολογισμός Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου (ΠΟΑΚΕ) οικ.έτους 2019  Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) […]

 Προϋπολογισμός 2017 Δήμος Παλαιού Φαλήρου  Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 Εισηγητική ‘Εκθεση Προϋπολογισμού 2017 Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2017 ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου» (ΠΟΑΚΕ) Σχέδιο Προϋπολογισμού 2017 Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2017 ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου» (ΔΠΣ) Σχέδιο Προϋπολογισμού 2017 Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2017