ΑΔΣ 315/2023 Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Π. Φαλήρου 2024 ΑΔΣ 72/2024 – 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2024   ΑΔΣ 316/2023 – Προϋπολογισμός Δήμου Π. Φαλήρου 2024 ΑΔΣ 73/2024 – 1η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2024 ΑΔΣ 317/2023 – Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης  (ΟΠΔ)  2024   Κληροδότημα Π. Αθανασιάδη οικ. έτους 2024 ΑΔΣ 325/2023 – Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Π. […]

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Π. Φαλήρου 2023 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2023 Προϋπολογισμός Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2023 ΑΔΣ 217/2022 Προϋπολογισμός Δήμου Π. Φαλήρου 2023 ΑΔΣ 75/2023 – 1η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2023 ΑΔΣ 155/2023 – 2η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2023 ΑΔΣ 185/2023 – 3η Αναμόρφωση Δήμου Π. […]

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2022 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2022 Προϋπολογισμός Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ. έτους 2022 ΑΔΣ 151/2021  Προϋπολογισμός Δήμου Π. Φαλήρου 2022 ΑΔΣ 46/2022 – 1η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2022 ΑΔΣ 79/2022 – 2η Αναμόρφωση Δήμου Π. Φαλήρου 2022 ΑΔΣ 97/2022 – 3η Αναμόρφωση Δήμου Π. […]

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2021 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2021 Προϋπολογισμός Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ. έτους 2021 ΑΔΣ 239/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΠΦ 2021 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2021 Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2021 Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 ΑΔΣ 32/2021 – 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021 ΑΔΣ 61/2021 – 2η […]

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2020 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2020 Προϋπολογισμός Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2020 ΑΔΣ 363 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΠΦ 2020 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2020 Τροποποίηση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2020 Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 ΑΔΣ 48 -1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020 ΑΔΣ 49/2020 1η Αναμόρφωση 2020 Δήμου Παλαιού […]

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου 2019 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2019 Προϋπολογισμός Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ.έτους 2019   ΑΔΣ 336/2018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΠΦ 2019 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2019   ΑΔΣ 33/2019 1η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού ΦΒ αλήρου ΑΔΣ 108/2019 2η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΑΔΣ  190/2019 3η Αναμόρφωση 2019 Δήμου Παλαιού […]

 Προϋπολογισμός 2017 Δήμος Παλαιού Φαλήρου  Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 Εισηγητική ‘Εκθεση Προϋπολογισμού 2017 Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2017 ΝΠΔΔ “Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου” (ΠΟΑΚΕ) Σχέδιο Προϋπολογισμού 2017 Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2017 ΝΠΔΔ “Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου” (ΔΠΣ) Σχέδιο Προϋπολογισμού 2017 Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2017