Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 Δήμου Π. Φαλήρου Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2018 Δήμου Π. Φαλήρου Σχέδιο Προϋπολογισμού (Έσοδα – Έξοδα) 2018 Δήμου Π. Φαλήρου Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2018 Δήμου Π. Φαλήρου & ΝΠΔΔ Προϋπολογισμός 2018 – ΠΟΑΚΕ Προϋπολογισμός 2018 – ΔΠΣ Προϋπολογισμός 2018 Κληροδότημα Π. Αθανασιάδη Προϋπολογισμός 2018 Κληροδότημα Φ. Ζουκίου

 Προϋπολογισμός 2017 Δήμος Παλαιού Φαλήρου  Τεχνικό Πρόγραμμα 2017 Εισηγητική ‘Εκθεση Προϋπολογισμού 2017 Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2017 ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου» (ΠΟΑΚΕ) Σχέδιο Προϋπολογισμού 2017 Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2017 ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου» (ΔΠΣ) Σχέδιο Προϋπολογισμού 2017 Στοχοθεσία (ΟΠΔ) 2017