Ληξιαρχείο

image_pdfimage_print

Διεύθυνση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:213-2020219,213-2020221,213-2020341,213-2020361
ΦΑΞ: 213 2020363
E-MAIL: lixiarxio.dpf@palaiofaliro.gr

Ώρες Εξυπηρέτησης κοινού: 07:30 – 13:30

Σε εφαρμογή της υπ΄αρ. 49 Εγκυκλίου Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» Υπουργείου Εσωτερικών, η εξυπηρέτηση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και προκειμένου να περιορίζεται ο χρόνος αναμονής σας, λαμβανομένου υπόψη των υψηλών θερμοκρασιών και του μεγάλου αριθμού ραντεβού που εξυπηρετούνται καθημερινά, συστήνουμε να κλείνετε ηλεκτρονικά το ραντεβού σας.

Οι συναλλασσόμενοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και – αν πρόκειται για αλλοδαπό το Διαβατήριο, το οποίο πρέπει να ισχύει και στις περιπτώσεις που προβλέπεται άδεια παραμονής – VISA και τα σχετικά περί αυτού έγγραφα.
 • Έκδοση παραβόλων:Στον υπερσύνδεσμο https://www.gsis.gr/e-paravolo,  ως ακολούθως:Φορέας Δημοσίου : “Οριζόντια Παράβολα”

  Κατηγόρια Παραβόλου : “Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε μη φορολογικά έσοδα και παράβολα”

  Τύπος Παραβόλου :

  1. “ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΓΑΜΟΥ, ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (πέραν της 10ημερης/ 40ήμερης /30ημερης προθεσμίας)”  – ΚΩΔΙΚΟΣ 3828  , ΠΟΣΟ 30€ και
  2. “ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΓΑΜΟΥ, ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (πέραν του 90ημερου από τότε που συνέβη το γεγονός)” –ΚΩΔΙΚΟΣ 3829 , ΠΟΣΟ 60€.

Γέννηση

1) Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

Που γίνεται η δήλωση γέννησης του παιδιού;

Η σύνταξη της Ληξιαρχικής Πράξης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έλαβε χώρα η γέννηση. Αν ο τοκετός γίνει κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο ή αεροπλάνο αρμόδιος είναι ο Ληξίαρχος του τόπου αποβίβασης. Για τους Έλληνες του εξωτερικού καθήκοντα Ληξιάρχου ασκεί ο Πρόξενος ή ο αναπληρωτής του.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση γέννησης του παιδιού;
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την δήλωση γέννησης είναι:

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο (για αλλοδαπούς) των γονέων
 • Το ιατρικό πιστοποιητικό γέννησης (γιατρού ή μαίας)
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Ποιός δηλώνει τη γέννηση του παιδιού;
Υπόχρεοι να δηλώσουν την γέννηση είναι:
• Ο πατέρας του παιδιού.
• Ο γιατρός ή η μαία.
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει η δήλωση και από τη μητέρα του παιδιού ή από τον αντιπρόσωπό της με ειδική εντολή (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο). Αν ο τοκετός γίνει σε νοσοκομείο, κλινική, φυλακή ή άλλο ίδρυμα, υπόχρεος για τη δήλωση είναι και ο διευθυντής του ιδρύματος.

Πότε πρέπει να γίνει η δήλωση γέννησης;

Η δήλωση γέννησης πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τον τοκετό. Στην ίδια προθεσμία δηλώνεται αμετάκλητα και η δημοτικότητα του τέκνου. Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης Γέννησης συνεπάγεται πρόστιμο (πέραν της 10ήμερης προθεσμίας – 30€ και πέραν της 90ήμερης – 60€).

2) Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για να πάρουμε αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης;
Ο ενδιαφερόμενος ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης με την ταυτότητα του ή διαβατήριο (ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο) αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί η γέννηση.

Η παραλαβή του αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γίνεται με τους εξής τρόπους:
1) Από το Ληξιαρχείο προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του ενδιαφερόμενου.
2) Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502).
3) Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ.

3) Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης από υιοθεσία

α) Για νεογνά – ανήλικους, στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου είναι κάτοικοι οι θετοί γονείς, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση υιοθεσίας.

β) Για ενηλίκους, στο Ληξιαρχείο όπου έχει συνταχθεί η (ληξιαρχική πράξη γεννήσεως) τους.

γ) Για αλλοδαπούς στον τόπο κατοικίας των θετών γονέων, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση υιοθεσίας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:  αίτηση, δικαστική απόφαση υιοθεσίας, Έκθεση επίδοσης και πιστοποιητικό περί μη άσκηση ενδίκων μέσων. Στην περίπτωση που το άτομο που υιοθετήθηκε είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών, εμφανίζεται ο θετός πατέρας ή η μητέρα ενώπιον του Ληξίαρχου (εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας), ενώ όταν το άτομο που υιοθετήθηκε είναι άνω των 18 ετών μπορεί να κάνει τη δήλωση το ίδιο.

4) Ονοματοδοσία

(https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/onomatodosia-anelikou)

Οι γονείς / κηδεμόνες ανήλικου παιδιού που ασκείτε τη γονική μέριμνα μπορείτε να ζητήσετε την καταχώριση του κύριου ονόματος του παιδιού σας.

Τα βήματα της διαδικασίας:

 1. Ο ένας από τους δύο γονείς / κηδεμόνες εκκινεί την διαδικασία δηλώνοντας το ή τα κύρια ονόματα του παιδιού (το πρώτο γράμμα κεφαλαίο και τα υπόλοιπα πεζά και με τόνο) και τον δεύτερο γονέα / κηδεμόνα (εάν υπάρχει)
 2. Εφόσον υπάρχει δεύτερος γονέας / κηδεμόνας συνδέεται στην υπηρεσία, βρίσκει την εκκρεμή αίτηση του πρώτου γονέα, συνυπογράφει και υποβάλει τη δήλωση του ονόματος

Θα χρειαστείτε:

 • είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς web banking, είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
 • τον ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του δεύτερου γονέα / κηδεμόνα (εάν υπάρχει), εφόσον ασκείτε τη γονική μέριμνα από κοινού

Εάν η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία θα λάβετε στην Θυρίδα σας την επικαιροποιημένη Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού.

Η ονοματοδοσία γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί η γέννηση ή στον τόπο μονίμου κατοικίας των γονέων, με Ληξιαρχική πράξη έκθεσης ονοματοδοσίας  στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των γονέων. Η διαδικασία γίνεται με την παρουσία και των δύο γονέων με τις ταυτότητές τους ενώπιον του Ληξίαρχου. Αν προσέλθει ο ένας γονέας, χρειάζεται να φέρει  εξουσιοδότηση του άλλου με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή όποια Δημόσια Αρχή, όπου θα αναγράφεται απαραίτητα το όνομα που θα δοθεί. Στην περίπτωση που με τη βάπτιση  δοθεί διαφορετικό όνομα, το δόγμα θα ισχύει, αλλά το όνομα δεν θα αλλάξει με τη βάπτιση.

5) Βάπτιση

Πού γίνεται η δήλωση βάπτισης του παιδιού;

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/delose-baptises-anelikou

Μπορείτε να δηλώσετε την βάπτιση του παιδιού σας με την οποία καταχωρίζεται το θρήσκευμα του παιδιού στο Μητρώο Πολιτών.

Η διαδικασία της δήλωσης βάπτισης είναι προαιρετική. Το όνομα του παιδιού σας καθορίζεται αποκλειστικά με την διαδικασία της Ονοματοδοσίας ανηλίκου και συστήνεται να ολοκληρώσετε πρώτα τη διαδικασία αυτή.

Τη δήλωση μπορεί να κάνει:

 • ο ένας από τους δύο γονείς / κηδεμόνες
 • ο ένας από τους αναδόχους
 • όποιος έχει μέχρι τρίτου βαθμού συγγένεια με το παιδί

Θα χρειαστεί:

 • να καταχωρίσετε είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς web banking, είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
 • αν είστε ο ανάδοχος ή συγγενής τρίτου βαθμού θα πρέπει να γνωρίζετε τα στοιχεία της Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης (αριθμό, τόμο, έτος) και την ημερομηνία γέννησης του παιδιού
 • να επισυνάψετε το έγγραφο που επιβεβαιώνει το θρήσκευμα του παιδιού σας

Μετά την επεξεργασία της δήλωσης θα λάβετε γραπτό μήνυμα (sms) και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στη Θυρίδα σας θα λάβετε απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης του παιδιού.

Εάν επιθυμείτε πλήρη Ληξιαρχική πράξη γέννησης, όπου αναγράφεται το θρήσκευμα του παιδιού σας, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η δήλωση βάπτισης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου δήλωσης της γέννησης ή στο Ληξιαρχείο που υπάγεται ο Ναός που τελέσθηκε το μυστήριο (έκθεση βάπτισης στο Ληξιαρχείο Γέννησης). Δεν υπάρχει προθεσμία δήλωσης της βάπτισης.

Ποιός δηλώνει την βάπτιση;

Η βάπτιση δηλώνεται από έναν από τους δυο γονείς, αν έχει προηγηθεί ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ. Στη περίπτωση που με τη βάπτιση θα δηλωθεί και το όνομα του τέκνου είναι απαραίτητη η παρουσία των δυο γονέων ή ο ένας από τους δυο με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από νόμιμη αρχή (Αστυνομική Τμήμα ή ΚΕΠ).

Σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις των άρθρων 25 & 26 του Ν.344/1976 η βάπτιση έχει ως αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος. Μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία (δηλαδή  κυρίου ονόματος) μόνο όταν στην δήλωσή της προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού ή από τον ένα γονέα με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από νόμιμη αρχή (Αστυνομική Τμήμα ή ΚΕΠ), στην οποία θα αναφέρεται το κύριο όνομα του τέκνου που επιθυμεί ο γονέας να λάβει το τέκνο του.

Άλλο τρίτο πρόσωπο (Παππούς, Γιαγιά, Θείος, Θεία, Ανάδοχος) μπορεί να δηλώσει τη βάπτιση αλλά μόνο ως προς το δόγμα και όχι το κύριο όνομα του τέκνου.

Πότε και τί δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση βάπτισης;
H δήλωση της βάπτισης δεν έχει προθεσμία δήλωσης.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

 • Ταυτότητες των γονέων
 • Δήλωση βάπτισης από το θρησκευτικό λειτουργό

6) Προσβολή Πατρότητας

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για να γίνει αίτηση για προσβολή πατρότητας;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • Απόφαση δικαστηρίου περί προσβολής πατρότητας
 • Παραίτηση από ένδικα μέσα ή αποδεικτικό επίδοσης
 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας (του Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου όπου εκδικάσθηκε η απόφαση)
 • Ταυτότητα του αιτούντος

Στη συνέχεια η μητέρα ή ο πατέρας ή κάποιο τρίτο πρόσωπο (με ειδικό πληρεξούσιο) θα υποβάλλει στο Ληξιαρχείο Γέννησης του τέκνου ή με Έκθεση Προσβολής Πατρότητας στον τόπο κατοικίας ενός εκ των δυο γονέων, την αίτηση για μεταβολή της φυσικής κατάστασης του τέκνου.

Αν η Αγωγή Προσβολής Πατρότητας γίνει από το φυσικό πατέρα δεν απαιτείται Συμβολαιογραφική Πράξη Αναγνώρισης και ισχύουν τα αναφερόμενα για τη δήλωση Εκούσιας Αναγνώρισης του τέκνου.

Η καταχώρηση γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που η απόφαση κατέστη αμετάκλητη. Μετά την παρέλευση του μήνα θεωρείται εκπρόθεσμη και ισχύουν τα πρόστιμα (πέραν της 30ήμερης προθεσμίας – 30€ και πέραν της 90ήμερης – 60€).

7) Συμβολαιογραφική Πράξη εκούσιας αναγνώρισης

Η Αναγνώριση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Γέννησης του τέκνου ή με Έκθεση Αναγνώρισης στον τόπο κατοικίας ενός εκ των δυο γονέων.

 • Στη δήλωση αναγνώρισης απαιτείται η παρουσία και των δύο γονέων, με τις ταυτότητές τους, προκειμένου να δηλώσουν το επώνυμο και τη δημοτικότητα του τέκνου τους (Άρθ. 1506 Α.Κ. και άρθ. 15 του Ν. 3463/06), ανεξάρτητα αν αναφέρεται στη Συμβολαιογραφική Πράξη. Εάν προσέλθει ο ένας γονέας θα πρέπει να έχει Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο του άλλου γονέα, ξεχωριστό της Συμβολαιογραφικής Πράξης Αναγνώρισης. Άλλως παραμένει με το επώνυμο της μητέρας και ακολουθεί τη δημοτικότητά της. Στην περίπτωση προγενέστερων τέκνων από τον ίδιο πατέρα, μπορεί να προσέλθει ο ένας γονέας και απαιτείται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, όπου προκύπτει το επώνυμο και η δημοτικότητα.

Η καταχώρηση γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της συμβολαιογραφικής πράξης. Εκτός αν πρόκειται για κυοφορούμενο που ως ημερομηνία υπολογισμού είναι η ημερομηνία γέννησης του τέκνου. Μετά την παρέλευση του μήνα θεωρείται εκπρόθεσμη και ισχύουν τα πρόστιμα (πέραν της 30ήμερης προθεσμίας – 30€ και πέραν της 90ήμερης – 60€).

8) Πρόσληψη πατρωνύμου και επωνύμου πατέρα

Η Πρόσληψη πατρωνύμου και επωνύμου πατέρα σε παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου γίνεται με απόφαση Δημάρχου. Όλες οι μεταβολές που γίνονται με την απόφαση του Δημάρχου καταχωρούνται υποχρεωτικά πρώτα στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου στον οποίο αφορά. Η καταχώρηση γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της απόφασης. Μετά την παρέλευση του μήνα θεωρείται εκπρόθεσμη και ισχύουν τα πρόστιμα (πέραν της 30ήμερης προθεσμίας – 30€ και πέραν της 90ήμερης – 60€).

9) Αλλαγή επωνύμου

Για την δήλωση αλλαγής επωνύμου απαιτείται η Απόφαση Δημάρχου. Αν η αλλαγή έχει επέλθει με δικαστική απόφαση απαιτείται η επίδοση της απόφασης και το  πιστοποιητικό τελεσιδικίας. Η καταχώρηση στο Ληξιαρχείο θα πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που θεωρείται αμετάκλητη.

Μετά την παρέλευση του μήνα θεωρείται εκπρόθεσμη και ισχύουν τα πρόστιμα (πέραν της 30ήμερης προθεσμίας – 30€ και πέραν της 90ήμερης – 60€).

 

Γάμος

1) Δήλωση Γάμου

Πότε πρέπει να γίνει η δήλωση γάμου;

Η δήλωση γάμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γεγονότος εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης (Εκπρόθεσμη δήλωση πέραν της 40ήμερης προθεσμίας – 30€ και πέραν της 90ήμερης – 60€) ). Η δήλωση γίνεται και από τους δύο συζύγους ή από τον έναν, που θα φέρει όμως μαζί του και τη ταυτότητα του άλλου. Σε περίπτωση που θέλει να κάνει τη δήλωση κάποιος τρίτος θα πρέπει να έχει μαζί του ειδικό πληρεξούσιο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 • Οι ταυτότητες των δύο συζύγων
 • Η δήλωση γάμου από τον Λειτουργό (Ιερέα ή Δήμαρχο)
 • Η πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνου, στην περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη στην δήλωση γάμου από τον Λειτουργό.

2) Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για να πάρουμε αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου;
Ο ενδιαφερόμενος, ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου με την ταυτότητα του (ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο) αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί ο γάμος.

Η παραλαβή του αντιγράφου ληξιαρχικής γάμου, γίνεται με τους εξής τρόπους :
1) Από το Ληξιαρχείο προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του ενδιαφερόμενου.
2) Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502).
3) Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ.

3) Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου για Έλληνες υπηκόους, κατοίκους Π. Φαλήρου

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

 1. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ – ΒΑΠΤΙΣΗΣ από το Ληξιαρχείο του Τόπου Γέννησης σας (αυτεπάγγελτη αναζήτηση της υπηρεσίας)Αν γεννηθήκατε στο εξωτερικό θα απευθυνθείτε στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών (Μητροπόλεως 60).
  Αν γεννηθήκατε στην Αλεξάνδρεια, Κάιρο ή Κωνσταντινούπολη   θα προσκομίσετε Πιστοποιητικό Βαπτίσεως του Πατριαρχείου και πιστοποιητικό γεννήσεως για έκδοση άδειας γάμου από το δημοτολόγιο σας .
 2. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ σε εφημερίδα καθημερινής κυκλοφορίας
  Προσοχή
  α. Στη αναγγελία τα ονοματεπώνυμα να δηλώνονται όπως αναφέρονται στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
  β. Να δηλώνεται ο τόπος κατοικίας (Π. Φάληρο όχι γενικά στη Αθήνα)
 3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Συμβόλαιο κατοικίας, κλπ)
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)
 5. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ των € 15 από την Εφορία.
 6. Για τους διαζευγμένους και όσους τελούν εν χηρεία  ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ με τη  λύση του γάμου ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, αντίστοιχα. (αυτεπάγγελτη αναζήτηση της υπηρεσίας)
 7. Οι Ανήλικοι χρειάζονται συναίνεση γονέων και κηδεμόνων από συμβολαιογράφο.

4) Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς υπηκόους, κατοίκους Π. Φαλήρου

 1. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ με  βίζα.
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ :
  • Με σφραγίδα APOSTILLE για όσες χώρες έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης και μετάφραση στα ελληνικά ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.
  ή
  • Με υπογραφή και σφραγίδα του Πρέσβη και
  • Επικύρωση της Υπογραφής και Σφραγίδας του Πρέσβη από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10 –Αθήνα) και μετά μετάφραση στα ελληνικά μόνο από το υπουργείο εξωτερικών.
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ (πιστοποιητικό αγαμίας) από τη Πρεσβεία ή το Προξενείο (της χώρας προέλευσης) με την  επικύρωση της Υπογραφής και Σφραγίδας του Πρέσβη ή Προξένου από το Υπουργείο Εξωτερικών και μετάφραση στα ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών.
 4. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ σε εφημερίδα καθημερινής κυκλοφορία.
  Προσοχή Στη αναγγελία, τα ονοματεπώνυμα να αναγράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες όπως αναφέρονται στη μετάφραση της Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
 5. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ Συμβόλαιο κατοικίας, κλπ).
 6. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ των € 15 από την Εφορία.
 7. Για τους διαζευγμένους ή όσους τελούν εν χηρεία ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ με τη  λύση του γάμου ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, αντίστοιχα, με την  επικύρωση της Υπογραφής και Σφραγίδας του Πρέσβη από το Υπουργείο Εξωτερικών και μετάφραση στα ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών.
 8. Οι Ανήλικοι χρειάζονται συναίνεση γονέων και κηδεμόνων από συμβολαιογράφο.

ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Για την τέλεση Πολιτικού Γάμου απαιτούνται:

 • Αίτηση που συμπληρώνεται και από τους δυο ενδιαφερόμενους (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)
 • Οι δυο (2) άδειες Γάμου
 • Οι ταυτότητες των αιτούντων
 • Δυο (2) μάρτυρες με την ταυτότητά τους
 • Δημοτικό τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου 100€ για τους ετεροδημότες και 50€ για τους δημότες (καταβάλλεται στο Ταμείο του Δημαρχείου).

Οι αιτήσεις τέλεσης Πολιτικού Γάμου στο Δημαρχείο Π. Φαλήρου υποβάλλονται τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν την ημερομηνία τέλεσης του γάμου.


5) Προσδιορισμός Επωνύμου

Το επώνυμο του τέκνου πρέπει να προσδιοριστεί με κοινή αμετάκλητη δήλωση και των δύο γονέων και μπορεί να είναι είτε του ενός εκ των δύο συζύγων, είτε συνδυασμός των επωνύμων ποτέ όμως περισσότερα από δύο. Σε περίπτωση που δεν προσδιοριστεί το επώνυμο τότε τα παιδιά παίρνουν το επώνυμο του πατέρα τους, (Άρθ.1505 Α.Κ.)

6) Επανάκτηση Πατρικού επωνύμου

Γυναίκες που έχουν τελέσει γάμο πριν την ισχύ του Ν.1329/1983, μπορούν να ανακτήσουν το πατρικό τους επώνυμο σύμφωνα με το άρθ.1388 του Α.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 15 του Ν.1329/1983, αφού υποβάλλουν σχετική δήλωση στο ληξιαρχείο δήλωσης του γάμου.

7) Προσθήκη συζυγικού επωνύμου

Σύμφωνα με το άρθ. 1388 του Α.Κ. μετά το γάμο δεν μεταβάλλεται το επώνυμο των συζύγων. Ο κάθε σύζυγος μπορεί, εφόσον σε αυτό συμφωνεί και ο άλλος, να προσθέσει και το επώνυμο του άλλου συζύγου στο δικό του.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Ταυτότητες των ενδιαφερομένων
 • Υπεύθυνες δηλώσεις που συμπληρώνονται στην υπηρεσία

8) Ιερολόγηση Πολιτικού Γάμου

Όταν έχει τελεσθεί γάμος και στη συνέχεια ακολουθήσει και η τέλεση θρησκευτικού, η δήλωση του θρησκευτικού γάμου γίνεται στο ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί ο πολιτικός, με αίτηση του ενδιαφερομένου, τη δήλωση του ιερέα και την ταυτότητά του. Δεν υπάρχει προθεσμία δήλωσης της ιερολόγησης.

9) Δήλωση Διαζυγίου

Η λύση του γάμου γίνεται στον τόπο τέλεσης του γάμου ή με Έκθεση Διαζυγίου στον τόπο κατοικίας ενός εκ των συζύγων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Στην περίπτωση θρησκευτικού γάμου:

 1. Ταυτότητα του δηλούντος
 2. Διαζευκτήριο

Στην περίπτωση πολιτικού γάμου:

 1. Ταυτότητα του δηλούντος
 2. Δικαστική Απόφαση
 3. Έκθεση Παραίτησης από Ένδικα Μέσα ή Έκθεση Επίδοσης
 4. Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας

Στην περίπτωση λύσης γάμου με Συμβολαιογραφική Πράξη είναι απαραίτητη η προσκόμιση της πρωτότυπης Συμβολαιογραφικής Πράξης και το Διαζευκτήριο αν ο γάμος ήταν θρησκευτικός.

Και στις δύο περιπτώσεις την δήλωση μπορεί να την κάνει ο ένας εκ των δύο πρώην συζύγων ή κάποιος τρίτος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και την ταυτότητά του.

Η προθεσμία δήλωσης διαζυγίου είναι τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία που κατέστη αμετάκλητη η δικαστική απόφαση. Για καθυστέρηση μέχρι 120 ημέρες επιβάλλεται πρόστιμο 30€ και για πάνω από 120 ημέρες 60€.

Θάνατος

1) Δήλωση Θανάτου

Που γίνεται η δήλωση θανάτου;

Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση θανάτου;

Η δήλωση γίνεται από τους συγγενείς ή από το γραφείο τελετών (με ταυτότητα).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

– Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, συμπληρωμένο από ιδιώτη γιατρό (με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία), ή γιατρό νοσοκομείου (με γνήσιο υπογραφής της γραμματείας του νοσοκομείου) ή ιατροδικαστή

– Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος.

Στην περίπτωση που θα ακολουθήσει Αποτέφρωση απαιτείται: η έγγραφη Πιστοποίηση Ιατροδικαστή, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

2) Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για να πάρουμε αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου;
Ο ενδιαφερόμενος ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου με την ταυτότητα του αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί ο θάνατος.

Η παραλαβή του αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου, γίνεται με τους εξής τρόπου:

1) Από το Ληξιαρχείο προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του ενδιαφερόμενου.

2) Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502).

3) Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ

 

Δήλωση Αφάνειας

Τη δήλωση κάνουν οι συγγενείς μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που η δικαστική απόφαση κατέστη αμετάκλητη, στο Ληξιαρχείο του τόπου γεννήσεως ή του τόπου κατοικίας του εξαφανισθέντος, έχοντας μαζί τους τη δικαστική απόφαση της αφάνειας καθώς και το πιστοποιητικό τελεσιδικίας.

Μετά την παρέλευση του μήνα θεωρείται εκπρόθεσμη και ισχύουν τα πρόστιμα (πέραν της 30ήμερης προθεσμίας – 30€ και πέραν της 90ήμερης – 60€).

Μεταβολές Ληξιαρχικών Γεγονότων

1) Μεταβολή θρησκεύματος

Μεταβολή θρησκεύματος γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί η γέννηση του, το πιστοποιητικό του Λειτουργού που αναφέρει το δόγμα στο οποίο έχει πλέον εισχωρήσει.

Για αποποίηση θρησκεύματος ο ενδιαφερόμενος απευθύνετε στο Ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί η γέννησή του και με υπεύθυνη δήλωση απλοποιείτε του θρησκεύματος/+.

2) Αλλαγή ιθαγένειας

Η αλλαγή ιθαγένειας αφορά στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου και δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την ταυτότητά του.

Μετά την παρέλευση του μήνα θεωρείται εκπρόθεσμη και ισχύουν τα πρόστιμα (πέραν της 10ήμερης προθεσμίας – 30€ και πέραν της 90ήμερης – 60€).

ΠΡΟΣΟΧΗ - Διόρθωση Ληξιαρχικών Πράξεων

Για τη διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν στην ημερομηνία, ώρα και τόπο του βεβαιωμένου γεγονότος απαιτείται Δικαστική Απόφαση.

Για σφάλματα προφανώς εκ παραδρομής παρεισφρήσαντα στη ληξιαρχική πράξη με αποδεικτικά στοιχεία διορθώνονται με Εντολή Εισαγγελέα (με έγγραφα ή στοιχεία που αποδεικνύουν τα ορθά στοιχεία (όπως πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κτλ.).

Με εντολή Ληξιάρχου διορθώνονται σφάλματα που αφορούν μόνο σε τονισμό ή γραμματικούς κανόνες, με έγγραφα ή στοιχεία που αποδεικνύουν τα ορθά στοιχεία (όπως πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κτλ.).

Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικής πράξης;
Αρμόδια υπηρεσία για τη διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικής πράξης είναι το Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί το γεγονός.