Έσοδα

image_pdfimage_print

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΑΠ

 1. Φωτοτυπία τίτλου ιδιοκτησίας ακινήτου (σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γονική παροχή, αγοροπωλησία, αποδοχή κληρονομίας).
 2. Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του και αντίστοιχος λογαριασμός ρεύματος κοινοχρήστων (με εξοφλητήριο) εφόσον υπάρχουν αποθήκες ή γκαράζ.
 3. Φωτοτυπία βεβαίωσης για τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων ή αυθαιρεσιών N.3843/10, N.4014/11, N.4178/13, N.4495/17.
 4. Σε περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων
 5. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο εν απουσία ιδιοκτήτη.
 6. Αίτηση.

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών ή υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο κατά περίπτωση.

 

Για την Αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης Μη οφειλής Τ.Α.Π. πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου πατήστε εδώ

 

Αρμόδιο Τμήμα Εσόδων

         Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132020263, 264, 217, 260

         Email: tap@palaiofaliro.gr

Δικαιολογητικά δήλωσης μ2-διορθωσης-τακτοποιησης ημιυπαίθριων ή αυθαιρέτων χώρων

 1. Φωτοτυπία τίτλου ιδιοκτησίας ακινήτου (σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γονική παροχή, αγοροπωλησία, αποδοχή κληρονομίας).
 2. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος και αντίστοιχος λογαριασμός ρεύματος κοινοχρήστων εφόσον υπάρχουν διαφορές σε αποθήκες ή γκαράζ.
 3. Φωτοτυπία βεβαίωσης για τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων ή αυθαιρεσιών N.3843/10, N.4014/11, N.4178/13, N.4495/17.
 4. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο εν απουσία ιδιοκτήτη.
 5. Αίτηση.

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών ή υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο κατά περίπτωση.

 

Για την Αίτηση Διόρθωσης-Τακτοποίησης Ημιυπαίθριων Χώρων πατήστε εδώ

 

Αρμόδιο Τμήμα Εσόδων

         Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132020263, 264, 217, 260

         Email: tap@palaiofaliro.gr

Δικαιολογητικά διακοπής ηλεκτροδότησης ακινήτου

 1. Φωτοτυπία τίτλου ιδιοκτησίας ακινήτου (σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γονική παροχή, αγοροπωλησία, αποδοχή κληρονομίας).
 2. Φωτοτυπία τελικού λογαριασμού ρεύματος εάν υπάρχει διαφορετικά βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από ΔΕΔΔΗΕ, με ημερομηνία διακοπής και υπογραφή υπαλλήλου.
 3. Φωτοτυπία βεβαίωσης για τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων ή αυθαιρεσιών N.3843/10, N.4014/11, N.4178/13, N.4495/17.
 4. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο εν απουσία ιδιοκτήτη.
 5. Αίτηση.

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών ή υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο κατά περίπτωση.

Για την Αίτηση Διακοπής Ηλεκτροδότησης Ακινήτου πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ακίνητα που στερούνται ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΝ απαλλάσσονται από την καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 του Ν.2130/1993). Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να δηλώνουν στο Δήμο εντός διμήνου από την διακοπή ηλεκτροδότησης, τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους, για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Επίσης σε περίπτωση επανασύνδεσης θα πρέπει να ενημερώνουν εντός διμήνου την υπηρεσία μας.

 

Αρμόδιο Τμήμα Εσόδων

         Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132020263, 264, 217, 260

         Email: tap@palaiofaliro.gr

 

Δικαιολογητικά επανασύνδεσης ηλεκτροδότησης ακινήτου

 1. Φωτοτυπία τίτλου ιδιοκτησίας ακινήτου (σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γονική παροχή, αγοροπωλησία, αποδοχή κληρονομίας).
 2. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με τον αριθμό παροχής.
 3. Φωτοτυπία βεβαίωσης για τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων ή αυθαιρεσιών N.3843/10, N.4014/11, N.4178/13, N.4495/17.
 4. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο εν απουσία ιδιοκτήτη.
 5. Αίτηση.

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών ή υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο κατά περίπτωση.

 

Για την Αίτηση Επανασύνδεσης Ηλεκτροδότησης Ακινήτου πατήστε εδώ

 

Αρμόδιο Τμήμα Εσόδων

         Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132020263, 264, 217, 260

         Email: tap@palaiofaliro.gr

 

Δικαιολογητικά νέας διαμερισμάτωσης (διαχωρισμός - συνένωση)

 1. Φωτοτυπία τίτλου ιδιοκτησίας ακινήτου (σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γονική παροχή, αγοροπωλησία, αποδοχή κληρονομίας).
 2. Φωτοτυπία λογαριασμών ρεύματος σε περίπτωση συνένωσης και αριθμού παροχής νέας σύνδεσης σε περίπτωση διαχωρισμού.
 3. Φωτοτυπία βεβαίωσης για τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων ή αυθαιρεσιών N.3843/10, N.4014/11, N.4178/13, N.4495/17.
 4. Οικοδομική Άδεια.
 5. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο εν απουσία ιδιοκτήτη.
 6. Αίτηση.

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών ή υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο κατά περίπτωση.

 

Για την Αίτηση Νέας Διαμερισμάτωσης (διαχωρισμός – συνένωση) πατήστε εδώ

Αρμόδιο Τμήμα Εσόδων

         Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132020263, 264, 217, 260

         Email: tap@palaiofaliro.gr

Δικαιολογητικά ηλεκτροδότησης Νεοαναγειρόμενης οικοδομής

 1. Φωτοτυπία τίτλου ιδιοκτησίας ακινήτου (σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, γονική παροχή, αγοροπωλησία, αποδοχή κληρονομίας).
 2. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με τον αριθμό παροχής.
 3. Πίνακας χιλιοστών οικοδομής.
 4. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο εν απουσία ιδιοκτήτη.
 5. Αίτηση.

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών ή υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο κατά περίπτωση.

 

Για την Αίτηση Ηλεκτροδότησης Νεοανεγειρόμενης Οικοδομής πατήστε εδώ

 

Αρμόδιο Τμήμα Εσόδων

         Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132020263, 264, 217, 260

         Email: tap@palaiofaliro.gr

 

Δικαιολογητικά ηλεκτροδότησης Εργοταξίου

 1. Φωτοτυπία τίτλου ιδιοκτησίας οικοπέδου.
 2. Φωτοτυπία τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων (εάν υπάρχουν) και λογαριασμούς ρεύματος.
 3. Άδεια Οικοδομής.
 4. Άδεια κατεδάφισης κτισμάτων.
 5. Σχεδιάγραμμα Ηλεκτρολόγου με αριθμό παροχής εργοταξίου.
 6. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο εν απουσία ιδιοκτήτη.
 7. Αίτηση.

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών ή υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο κατά περίπτωση.

 

Για την Αίτηση Ηλεκτροδότησης Νεοανεγειρόμενης Οικοδομής πατήστε εδώ

Αρμόδιο Τμήμα Εσόδων

         Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132020263, 264, 217, 260

         Email: tap@palaiofaliro.gr

Δικαιολογητικά μετατροπής εργοταξιακής παροχής σε κοινόχρηστη

 1. Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας.
 2. Πίνακας χιλιοστών.
 3. Βεβαίωση μηχανικού προσδιορισμού τμ κοινοχρήστων χώρων.
 4. Βεβαίωση μηχανικού ή ηλεκτρολόγου από ποιον μετρητή ηλεκτροδοτούνται αποθήκες/θέσεις στάθμευσης.
 5. Αίτηση.

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών ή υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο κατά περίπτωση.

 

Για την Αίτηση Μετατροπής Εργοταξιακής Παροχής σε Κοινόχρηστη πατήστε εδώ

Για τη Βεβαίωση Μηχανικού Κοινοχρήστων Χώρων πατήστε εδώ

 

Αρμόδιο Τμήμα Εσόδων

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132020263, 264, 217, 260

Email: tap@palaiofaliro.gr

Δικαιολογητικά τέλους ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης & παρεπιδημούντων

 1. Δήλωση άρθρου 8 Ν.1599/86 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος».
 2. Αντίγραφο Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ.
 3. Αντίγραφο Επιτυχούς Καταχώρησης ΦΠΑ.
 4. Σε περίπτωση νέου καταστήματος, αντίγραφο έναρξης από εφορία.
 5. Σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστήματος εκτός ορίου Δήμου Παλ. Φαλήρου, εκτυπωμένη κατάσταση βιβλίου ή ισοζυγίου με τα έσοδα του Δήμου.

 

Για τη Δήλωση Άρθρου 8 Ν.1599/86 πατήστε εδώ

 

Αρμόδιο Τμήμα Εσόδων

         Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132020259, 321

         E-mail: esoda.dpf@palaiofaliro.gr

Δικαιολογητικά τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με κάδο

 1. Αίτηση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου πριν την τοποθέτησή του.

 

Για την Αίτηση Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου πατήστε εδώ

 

Αρμόδιο Τμήμα Εσόδων

         Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132020259, 321

         E-mail: esoda.dpf@palaiofaliro.gr

Περίπτερα

 • Μέγιστο εμβαδό περιπτέρου 4,70 τ.μ.
 • Μέγιστο συνολικό εμβαδό 13,00 τ.μ. (παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος συμπεριλαμβανομένου του κουβουκλίου)
 • Τιμή ανά τ.μ. ετησίως 100,00€

Για την παραχώρηση της  χρήσης κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο οι ενδιαφερόμενοι (δικαιούχοι και μισθωτές) θα πρέπει να υποβάλλουν χωριστά σχετική αίτηση .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Προκειμένου για

Α) Φυσικά πρόσωπα

α.  Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του Προσώπου.

β.  Εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός-πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής, που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

γ.  Αν είναι ομογενής ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει φωτοαντίγραφο ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό.

Β) Εταιρείες

α. Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή.

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/ μη λύσης της εταιρείας.

 1. Σχέδιο κάτοψης που θα απεικονίζεται ο χώρος που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου υπογεγραμμένο από τον δικαιούχο.
 2. Άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 3. Απόφαση Δημάρχου περί εκμίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής «Είμαι δικαιούχος του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό …………………………. στο Π. Φάληρο. Έχω λάβει γνώση του νέου κανονισμού περιπτέρων του Δήμου Π. Φαλήρου. (Αρ. Απόφασης 209/2017 ΑΔΑ:ΨΒΙΙΩΞΕ-Λ1Ψ) .
 5. Δημοτική Ενημερότητα (Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση)
 6. Έκθεση αυτοψίας από το κλιμάκιο ελέγχου του Δήμου μας. (Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Προκειμένου για

Α) Φυσικά πρόσωπα

α.  Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του Προσώπου.

β.  Εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός-πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής, που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

γ.  Αν είναι ομογενής ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει φωτοαντίγραφο ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό.

Β) Εταιρείες

α. Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή.

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/ μη λύσης της εταιρείας.

 1. Σχέδιο κάτοψης που θα απεικονίζεται ο χώρος που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου υπογεγραμμένο από τον δικαιούχο.
 2. Απόφαση Δημάρχου περί εκμίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής «Είμαι δικαιούχος του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό …………………………. στο Π. Φάληρο. Έχω λάβει γνώση του νέου κανονισμού περιπτέρων του Δήμου Π. Φαλήρου. (Αρ. Απόφασης 209/2017 ΑΔΑ:ΨΒΙΙΩΞΕ-Λ1Ψ) .
 4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος (εξοφλημένο).
 5. Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 6. Δημοτική Ενημερότητα (Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση)
 7. Έκθεση αυτοψίας από το κλιμάκιο ελέγχου του Δήμου μας. (Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση)

Εάν υπάρχει άδεια κατάληψης του αμέσως προηγούμενου έτους, τότε αρκεί απλή αίτηση του ενδιαφερομένου, για άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις και ο χώρος κατάληψης παραμένει ο ίδιος όπως αυτός οριοθετήθηκε στην αντίστοιχη άδεια του προηγούμενου έτους.»

 • Υπεύθυνη Δήλωση (ιδιοκτητών / μισθωτών) για αρχική Άδεια εδώ
 • Υπεύθυνη Δήλωση (ιδιοκτητών / μισθωτών) για συνέχιση Άδειας εδώ
 • Αίτηση Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Περίπτερο εδώ

 

          Αρμόδιο Τμήμα Εσόδων

         Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132020321, 259

         E-mail: esoda.dpf@palaiofaliro.gr

 

Ένσταση προς την συμβιβαστική επιτροπή του Δήμου για πρόστιμα

Η ένσταση απευθύνεται προς την Συμβιβαστική Επιτροπή του Δήμου Παλ. Φαλήρου. Η

Προθεσμία υποβολής είναι 20 ημερολογιακές ημέρες από την επιβολή του προστίμου.

Απαραίτητο Δικαιολογητικό:

Προσφυγή με δικόγραφο που κατατίθεται στην γραμματεία της κύριας έδρας του

δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται.

 

Αρμόδιο Τμήμα Εσόδων

         Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132020259, 321

         Email: esoda.dpf@palaiofaliro.gr

Εμποροπανήγυρεις

 1. Αίτηση για συμμετοχή στις εμποροπανήγυρεις του Δήμου

Για την Αίτηση συμμετοχής  πατήστε εδώ

Αρμόδιο Τμήμα Εσόδων

         Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132020259, 321

         E-mail: esoda.dpf@palaiofaliro.gr