Κοινωνικές Δομές (Κοινωνικό Παντοπωλείο- Κοινωνικό Συσσίτιο)

image_pdfimage_print

Στα πλαίσια υποστήριξης και ενίσχυσης των οικονομικά ασθενέστερων κατοίκων του Δήμου μας, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σε σύμπραξη με τον Φορέα Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας «Άνοδος» υλοποιεί  το πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου – Παροχή Συσσιτίου στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: “Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου” δημιουργήθηκε με σκοπό να παράσχει στήριξη σε κατοίκους του Δήμου Παλαιού Φαλήρου οι οποίοι ανήκουν στις οικονομικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, διαβιούν υπό συνθήκες φτώχειας και είναι αντιμέτωποι με τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω της παροχής καθημερινής σίτισης (μία μερίδα φαγητό για κάθε δικαιούχο) και των διανομών βασικών καταναλωτικών αγαθών, απαραίτητων για την καθημερινή επιβίωση όπως λ.χ. τρόφιμα μακράς διαρκείας, είδη καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής, βρεφικά είδη κλπ.

Ο χώρος όπου παρασκευάζονται τα γεύματα, καλούμενος και ως «Κοινωνική Κουζίνα»,  στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις που πληρούν τα προβλεπόμενα των κείμενων υγειονομικών διατάξεων, και βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (ΔΑΚ).

Τα γεύματα διανέμονται καθημερινά σε τέσσερα σημεία του Δήμου:

(i) Α΄ΚΑΠΗ (οδός Πανδρόσου 43)

(ii) Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Βαρβάρας (οδός Αγίας Βαρβάρας 24)

(iii) Γ΄ΚΑΠΗ (οδός Σειρήνων 1-3)

(iv) Πολιτιστικό Κέντρο Φλοίσβου  (οδός Αιόλου 6)

Επίσης, υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου πραγματοποιούν καθημερινά παραδόσεις γευμάτων κατ’ οίκον, σε άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες και δεν έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν το φαγητό τους από τα προαναφερθέντα σημεία.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στεγάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Αγίας Βαρβάρας (οδός Λ. Αγίας Βαρβάρας 24) και παρέχει κυρίως τρόφιμα μακράς διαρκείας και είδη καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής, σε διανομές που πραγματοποιούνται ανά δίμηνο στους εγγεγραμμένους στο πρόγραμμα πολίτες.

Βασική προϋπόθεση για την εγγραφή ενός πολίτη στο πρόγραμμα, είναι αφενός να είναι κάτοικος του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και αφετέρου να πλοιροί τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί. Το ατομικό ετήσιο εισόδημα του εν δυνάμει δικαιούχου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των € 5.500,00 (βάσει πάντα του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογικής δήλωσης), αυτό όσον αφορά τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Για νοικοκυριά που αποτελούνται από δύο μέλη και άνω το ποσό αυτό (€ 5.500,00) προσαυξάνεται κατά € 1.000,00 ανά άτομο και το αίτημα εξετάζεται και κατά περίπτωση αν πληρούνται και άλλα κριτήρια και συντρέχουν και επιπλέον λόγοι για εισαγωγή στο πρόγραμμα.

Η Υπηρεσία ζητάει από τον κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο πρόγραμμα μαζί με την αίτηση που θα υποβάλλει αρχικά να προσκομίσει κάποια δικαιολογητικά στοιχεία (σε φωτοαντίγραφα), τα οποία έχουν ορισθεί και εξετάζονται κατά την αξιολόγηση της αίτησης από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα:

(i) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Άδεια Παραμονής σε ισχύ ή Διαβατήριο.

(ii) Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας και τη δήλωση Ε1 (τη πιο πρόσφατη)

(iii) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

(iv) Φωτοτυπία ανανέωσης του δελτίου ανεργίας ΟΑΕΔ (αν υπάρχει)

(v) Φωτοτυπία Γνωμάτευσης Αναπηρίας (αν υπάρχει)

(vi) Φωτοτυπία πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΚΟ ή πρόσφατης απόδειξη ενοικίου ή ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου.

(vii) Υπεύθυνη Δήλωση όπου απευθύνεται προς την Υπηρεσία και δηλώνεται ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και για οποιαδήποτε αλλαγή τους, οφείλεται να ενημερώνεται άμεσα η Υπηρεσία (η Δήλωση πρέπει να είναι επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο υπογραφής του υπογράφων).

Οι αιτήσεις γίνονται καθημερινά κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Ώρες επικοινωνίας με το κοινό 10.00 – 14.00, τηλ. επικοινωνίας: 210.9843409.