120/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 Αρ. Απόφασης 199/2014 Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Έγκριση απολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2013 – 266/13 Απόφαση ΟΕ Απολογισμός 2013 – 186/13 ΑΔΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 – 140/2012 ΑΔΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 – 182/2011 ΑΔΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Με την υπ’αρ. 275/2013 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τον απολογισμό του Δήμου […]