ΑΔΣ 73/2023 Απολογισμός Δήμου Π. Φαλήρου 2022 ΑΔΣ 77/2023 Απολογισμός Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου 2022 ΑΔΣ 113/2023 Απολογισμός Παιδικών Σταθμών 2022 ΑΔΣ 164/2023 Απολογισμός Κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 2022 ΑΔΣ 165/2023 Απολογισμός Κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου 2022 ΑΔΣ 181/2023 Απολογισμός Κληροδοτήματος Ζουκίου 2022

ΑΔΣ 77/2022 Απολογισμός Δήμου Π. Φαλήρου 2021 ΑΟΕ 37/2022  Απολογισμός Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου 2021 ΑΟΕ 48/2022  Απολογισμός Παιδικών Σταθμών 2021 ΑΔΣ 108/2022 Απολογισμός Κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 2021 ΑΔΣ 109/2022 Απολογισμός Κληροδοτήματος Φερράχ Ζουκίου 2021 ΑΔΣ 110/2022 Απολογισμός Κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου 2021

ΑΔΣ 45/2021 Απολογισμός Δήμου Π. Φαλήρου 2020 ΑΔΣ 36/2021 Κληροδότημα Δασκαλοπούλου – Απολογισμός 2020 ΑΔΣ 121/2021 Κληροδότημα Π. Αθανασιάδη – Απολογισμός 2020 ΑΔΣ 122/2021 Κληροδότημα Φερράχ Ζουκίου – Απολογισμός 2020 ΑΟΕ 79/2021 Απολογισμός Παιδικών Σταθμών 2020 AOE 80/2021 Απολογισμός Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου 2020  

ΑΔΣ 17/2020 Απολογισμός Δήμου Π. Φαλήρου 2019 ΑΔΣ 40/2020 Κληροδότημα ΖΟΥΚΙΟΥ – Απολογισμός 2019 ΑΔΣ 41/2020 Κληροδότημα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – Απολογισμός 2019 ΑΔΣ 264/2020 Απογραφή έναρξης κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης (Κ.Α.Δ.) Κληροδοτήματος «ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ» ΑΔΣ 14/2021 Κληροδότημα Δασκαλοπούλου – Απολογισμός 2019 ΑΟΕ 16/2020 Απολογισμός Παιδικών Σταθμών 2019 ΑΟΕ 27/2020 Απολογισμός Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου (ΠΟΑΚΕ) 2019

 ΑΔΣ 31/2019 Απολογισμός Δήμου Π.Φαλήρου ΑΔΣ 136/2019-Παιδικοί Σταθμοί Απολογισμός 2018 ΑΔΣ 137/2019-ΠΟΑΚΕ Απολογισμός 2018  ΑΔΣ 125.2019-Κληροδότημα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Απολογισμός 2018 ΑΔΣ 126.2019-Κληροδότημα ΖΟΥΚΙΟΥ Απολογισμός 2018

120/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 Αρ. Απόφασης 199/2014 Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Έγκριση απολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2013 – 266/13 Απόφαση ΟΕ Απολογισμός 2013 – 186/13 ΑΔΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 – 140/2012 ΑΔΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 – 182/2011 ΑΔΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Με την υπ’αρ. 275/2013 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τον απολογισμό του Δήμου […]