1 2 3 4 5 23

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορρ/των και ανακυκλ/μων υλικών στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και Μ.Ε. ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, Προμήθεια οχημάτων και Μ.Ε. καθαριότητας 2021, Προμήθεια λοιπού μηχ/κου εξοπλ., Προμήθεια Μ.Ε. και λοιπού εξοπλισμού  προϋπολογισμού: 1.362.000,00€ πλέον ΦΠΑ […]

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ / ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ         2.ΕΕΕΣ pdf          3.ΕΕΕΣ xml zip

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Περίληψη διακήρυξης / Έγκριση όρων του διαγωνισμού ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml zip Ορθή επανάληψη περίληψης διακήρυξης

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και λοιπού ηλ/κου εξοπλισμού 2021 και προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρ/κων υλικών και αλεξικέραυνων για σχολικά κτίρια στα πλαίσια του προγράμματος <<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ >>  προϋπολογισμού: 1.560.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% δηλ. 374.400,00€ συνολικά 1.934.400,00€€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε […]

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ” Περίληψη διακήρυξης / Έγκριση όρων του διαγωνισμού ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml zip  

Ανάρτηση μελέτης που υποβλήθηκε με δωρεά άνευ ανταλλάγματος για το έργο: “Κατασκευή κλειστού σχολικού γυμναστηρίου στον αύλειο χώρο του 5ου γυμνασίου, Ζεφύρου 20 & Χαρίτων”. Ανακοίνωση Απόφαση Ο.Ε Τοπογραφικό Κάτοψη κλειστού γυμναστηρίου Αιτιολογική έκθεση  Διάγραμμα δόμησης Αίτηση H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος […]

Για τη Διακήρυξη της δημοπρασίας πατήστε εδώ… για την Περίληψη της Διακήρυξης πατήστε εδώ…

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2021” _ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ _ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.Περίληψη διακήρυξης/ Έγκριση όρων του διαγωνισμού. 2. ΕΕΕΣ pdf 3. ΕΕΕΣ xml zip

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2021” 1.Περίληψη διακήρυξης / Έγκριση όρων του διαγωνισμού 2.ΕΕΕΣ pdf 3.ΕΕΕΣ zip

1 2 3 4 5 23