1 2 3 4 5 27

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης τριών (3) θέσεων περιπτέρων εντός των ορίων του Δήμου μας. Πατήστε εδώ.

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης τριών (3) θέσεων περιπτέρων εντός των ορίων του Δήμου μας. Πατήστε εδώ

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος άρδευσης σε χώρους πρασίνου του δήμου από δημοτικές γεωτρήσεις  προϋπολογισμού: 460.000,00€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 570.400,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). 42-2023 Διακηρυξη Γεωτρήσεις ΣΥΔΝΑ 9Ζ1ΔΩΞΕ-ΚΚΝ Περιλ Διακ Γεωτρησεις 2023 23PROC012607201 espd-request-v2 (4)      

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης τριών (3) θέσεων περιπτέρων εντός των ορίων του Δήμου μας. Πατήστε εδώ 

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ [198542] του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ, ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΔΑΜ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml zip Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Π.Φαλήρου αριθμ. 60/2023 αποδοχής ένταξης του έργου

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια δέκα (10) πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών για Διαλογή στην Πηγή, τεσσάρων (4) ρευμάτων, με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες  προϋπολογισμού: 3.000.000€ πλέον ΦΠΑ 24%:  720.000,00€ συνολικά : 3.720.000,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). ΑΡ.  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 9853/10-4-2023 ΜΕΤΑΘΕΣΗ […]

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός[ΕΣΗΔΗΣ 170426] για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ,ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 1.Περίληψη-‘Έγκριση-Όροι ΑΟΕ 5 2023 2. ΕΕΕΣ pdf 3. ΕΕΕΣ xml.zip 4. Δημοσίευση ευρωπαϊκή 5.Βεβαίωση επίσκεψης

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών , κατεδαφίσεων και ογκωδών αντικειμένων  2022 προϋπολογισμού: 444.022,25€ πλέον ΦΠΑ 24%:  106.565,34€ συνολικά : 550.587,59€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Διακηρυξη Συλλογη Ογκωδων 393-2022 23PROC011955611 (1) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Περιλ Διακ Καθαριοτητα Ογκωδη 2022a 23PROC011970219 […]

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ[194674] του έργου: “Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές με χρήση υλικών φιλικά προς το περιβάλλον και έξυπνου αστικού εξοπλισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου”.   1.Περίληψη-Διακήρυξη-Μελέτη 2.Espd pdf 3.Espd xml 4.272 AOE 5.Απόφαση ΣΥΔΝΑ

1 2 3 4 5 27