1 2 3 4 128

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την ανάθεση εποπτείας και το συντονισμό δράσεων σε εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους. Δείτε την απόφαση εδώ

ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α/α Θέματα Ημερησίας Διάταξης Πίνακας Θεμάτων Αποφάσεων ΔΣ 1 02.01.2024 02.01.2024 2 31.01.2024 31.01.2024 ΑΔΣ 40/2024 ΑΔΣ 41/2024 3 28.02.2024 28.02.2024 ΑΔΣ 50/2024 ΑΔΣ 56/2024 ΑΔΣ 68/2024 4 13.03.2024 13.03.2024 5 1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας 27.03.2024 1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας 27.03.2024_ΘΕΜΑΤΑ 6 29.03.2024 29.03.2024

1 2 3 4 128