1 2 3 4 5 28

Ο Γιάννης Φωστηρόπουλος θα τις παρουσιάσει στην συνάντηση: «Ϋγιή και ενεργό γήρανση μετά την covid-19 εποχή»

Βρείτε πιο κάτω τον Οριστικό πίνακα κατάταξης – πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.   ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ3.2020 ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

1 2 3 4 5 28