1 2 3 4 5 64

ΟΔΗΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ SCOOTER, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΠΑΤΙΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ «RIDING SCHOOL»

ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ ΥΠΕΡΕΒΗΣΑΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γ. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: «ΤΙΜΑΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ, ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ, ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ»

Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσουν οι ενέργειες συμβουλευτικής και κατάρτισης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289.  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν από τον Ανάδοχο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  για τις διαδικασίες που θα πρέπει να προβούν.  Μέσω της υλοποίησης των […]

Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσουν οι ενέργειες συμβουλευτικής και κατάρτισης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5070967. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν από τον Ανάδοχο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  για τις διαδικασίες που θα πρέπει να προβούν.  Στόχος του έργου […]

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων για το έργο  «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων»  Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5070967, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των υποβαλλόμενων ενστάσεων. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Πίνακας επιτυχόντων,  κατά φθίνουσα σειρά,   και απορριφθέντων.    Οι υποψήφιοι […]

1 2 3 4 5 64