1 2 3 42

Συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα για στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Συσσιτίου της Πόλης μας.

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2019, για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής».   Ανακοίνωση      Έντυπο Αίτησης

1 2 3 42