Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου τεσσάρων (4) ατόμων

image_pdfimage_print

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών με αντίτιμο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων και ειδικότερα  ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ναυαγοσωστών και τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής

Δείτε την ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2024 εδώ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ1 ΠΕ/ΤΕ

Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «6-7-2021»

Ειδικό Παράρτημα (Α1) «Απόδειξης γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ» με σήμανση έκδοσης «3-1-2024»

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής  ξεκινάει την Παρασκευή 16.02.2024 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 26.02.2024.