1 126 127 128

Πραγματοποιείται δωρεάν προληπτικός έλεγχος για τον θυρεοειδή αδένα με υπέρηχο στις 4 Μαρτίου 2016 και ώρα 12.00-15.30 στον χώρο των Δημοτικών Ιατρείων Αγίου Αλεξάνρδου 77.

1 126 127 128