1 20 21 22 23

Αναλυτική διακήρυξη του Ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας ( σακούλες) ποσού 24800,00 συμπ ΦΠΑ για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας 222 Περιλήψη Όροι έγκρισης

1 20 21 22 23