Ανοιχτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τους αύλειους χώρους σχολικών κτιρίων του Δήμου Π.Φαλήρου

Ανοιχτός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ

για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 3ου & 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, 5ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ»

 

1.Μελέτη

2.Έγκριση όρων 479/2017 Οικονομικής Επιτροπής

3.Περίληψη διακήρυξης

4.Έντυπο οικονομικής προσφοράς

5.ΤΕΥΔ(.doc)

6.ΤΕΥΔ