Ακύρωση Συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων κλπ

image_pdfimage_print

Ακύρωση Συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων

Δείτε τη διακήρυξη εδώ…

 

Με βάση την με αριθμό 5/2018 απόφαση Οικονομικής επιτροπής

ο διαγωνισμός    ακυρώνεται  …………