Συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση Δημαρχείου & Πολιτιστικού Κέντρου