1 2 3

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2020 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2020

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς Καταπολέμηση κουνουπιών   Απόφαση Δημάρχου για έγκριση μελέτης με ΑΔΑ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς  Απόφαση Δημάρχου για έγκριση μελέτης με ΑΔΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_με διόρθωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_TEYΔ Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης  

Ο Δημαρχεύων Παλαιού Φαλήρου εκθέτει σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία τη συλλογή και διάθεση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Περίληψη Διακήρυξης & Όροι Διαγωνισμού  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Έντυπο ΤΕΥΔ 

Πρόσκληση για υπογραφή προσφοράς για την εργασία “Περισυλλογή και διαχείρηση αδέσποτων ζώων 2019”

1 2 3