Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών: Δαπάνες παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου PRODESA

image_pdfimage_print

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών: Δαπάνες παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου PRODESA   ποσού 10.161,29€ πλέον ΦΠΑ,
(πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την πρόσκληση)