Δημοτικό Συμβούλιο 2023

image_pdfimage_print
α/α Θέματα Ημερησίας Διάταξης Πίνακας Θεμάτων Αποφάσεων ΔΣ
1 17.01.2023 17.01.2023
2 30.01.2023 30.01.2023
3 14.02.2023 14.02.2023

ΑΔΣ 33/2023

4 28.02.2023 28.02.2023
5 15.03.2023 15.03.2023
6 23.03.2023 23.03.2023
7 27.04.2023 27.04.2023
8 27.04.2023 27.04.2023

ΑΔΣ 93/2023

ΑΔΣ 98/2023

9 02.05.2023 02.05.2023
10 12.05.2023 12.05.2023
11 31.05.2023 31.05.2023

ΑΔΣ 149/2023

12 01.06.2023 01.06.2023