Για παλαιότερα θέματα ή πίνακες θεμάτων, δείτε εδώ α/α Θέματα Ημερησίας Διατάξεως Πίνακας Θεμάτων Συνεδριάσεων Δ.Σ. 1 27-01-17 27-01-2017 Αρ. Απόφασης 26 2 17-02-2017 17-02-2017 3 05-03-2017 05-03-2017 4 13-03-2017  13-03-2017 5 11-04-2017  11-04-2017 6 11-04-2017 11-04-2017 7 11-04-2017 11-04-2017 8 08-05-2017 έκτακτη Ο.Ε. 08-05-2017 έκτακτη 08-05-2017 9 15-05-2017  15-05-2017 10 01-06-2017 01-06-2017 11 09-06-2017 […]