Για παλαιότερα θέματα ή πίνακες θεμάτων, δείτε εδώ α/α Θέματα Ημερησίας Διατάξεως Πίνακας Θεμάτων Συνεδριάσεων Δ.Σ. 1 27-01-17 27-01-2017 Αρ. Απόφασης 26 2 17-02-2017 17-02-2017 3 05-03-2017 05-03-2017 4 13-03-2017  13-03-2017 5 11-04-2017 6 11-04-2017 7 11-04-2017