Α/Α Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Πίνακας Θεμάτων Αποφάσεων Δ.Σ. 1 29.01.2020 29.01.2020  ΑΔΣ 3/2020 ΑΔΣ 5/2020 2 24.02.2020 24.02.2020 ΑΔΣ 17/2020 3 24.02.2020 24.02.2020 4 31.03.2020 31.03.2020 5 14.04.2020 14.04.2020 6 13.05.2020 13.05.2020

Α/Α Θέματα Ημερήσιας  Διάταξης Πίνακας Θεμάτων Αποφάσεων Δ.Σ. — 28.1.2019 1 29.1.2019 29.1.2019 2 27/2/2019 27.2.2019 3 27.2.2019 27.2.2019 ΑΔΣ 36/2019 ΑΔΣ 51/2019 ΑΔΣ 57/2019 ΑΔΣ 58/2019 ΑΔΣ 79/2019 ΑΔΣ 80/2019 4 27.3.2019 27.3.2019 ΑΔΣ 118/2019 ΑΔΣ 119/2019 5 22.4.2019 22.4.2019 ΑΔΣ 164/2019 6 13.5.2019 13.5.2019 7 13.5.2019 13.5.2019 8 26.6.2019 26.6.2019 9 26.6.2019 26.6.2019 […]

Για παλαιότερα θέματα ή πίνακες θεμάτων, δείτε εδώ α/α Θέματα Ημερησίας Διατάξεως Πίνακας Θεμάτων Συνεδριάσεων Δ.Σ. 1 27-01-17 27-01-2017 Αρ. Απόφασης 26 2 17-02-2017 17-02-2017 3 05-03-2017 05-03-2017 4 13-03-2017  13-03-2017 5 11-04-2017  11-04-2017 6 11-04-2017 11-04-2017 7 11-04-2017 11-04-2017 8 08-05-2017 έκτακτη Ο.Ε. 08-05-2017 έκτακτη 08-05-2017 9 15-05-2017  15-05-2017 10 01-06-2017 01-06-2017 11 09-06-2017 […]