1 2

ΑΔΣ 73/2023 Απολογισμός Δήμου Π. Φαλήρου 2022 ΑΔΣ 77/2023 Απολογισμός Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου 2022 ΑΔΣ 113/2023 Απολογισμός Παιδικών Σταθμών 2022 ΑΔΣ 164/2023 Απολογισμός Κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 2022 ΑΔΣ 165/2023 Απολογισμός Κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου 2022 ΑΔΣ 181/2023 Απολογισμός Κληροδοτήματος Ζουκίου 2022

α/α Θέματα Ημερησίας Διάταξης Πίνακας Θεμάτων Αποφάσεων ΔΣ 1 17.01.2023 17.01.2023 2 30.01.2023 30.01.2023 3 14.02.2023 14.02.2023 ΑΔΣ 33/2023 4 28.02.2023 28.02.2023 5 15.03.2023 15.03.2023 6 23.03.2023 23.03.2023 7 27.04.2023 27.04.2023 8 27.04.2023 27.04.2023 ΑΔΣ 93/2023 ΑΔΣ 98/2023 9 02.05.2023 02.05.2023 10 12.05.2023 12.05.2023 11 31.05.2023 31.05.2023 ΑΔΣ 149/2023 12 01.06.2023 01.06.2023 13 14.06.2023 14.06.2023 […]

α/α Θέματα Ημερησίας Διάταξης Πίνακας Θεμάτων Αποφάσεων ΔΣ 1 09.01.2022 09.01.2022 2 31.01.2022 31.01.2022 ΑΔΣ 10/2022 ΑΔΣ 11/2022 3 07.02.2022 07.02.2022 4 25.02.2022 25.02.2022 ΑΔΣ 33/2022 ΑΔΣ 38/2022 ΑΔΣ 44/2022 5 29.03.2022 29.03.2022 ΑΔΣ 48/2022 6 27.04.2022 27.04.2022 7 10.05.2022 10.05.2022 8 10.05.2022 10.05.2022 9 25.05.2022 25.05.2022 ΑΔΣ 89/2022 ΑΔΣ 92/2022 ΑΔΣ 94/2022 10 15.06.2022 […]

Α/Α Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Πίνακας Θεμάτων Αποφάσεων Δ.Σ. 1 24.01.2021 24.01.2021 2 25.01.2021 25.01.2021 ΑΔΣ 11/2021 3 25.02.2021 25.02.2021 ΑΔΣ 20/2021 ΑΔΣ 22/2021 ΑΔΣ 23/2021 ΑΔΣ 24/2021 ΑΔΣ 25/2021 ΑΔΣ 28/2021 4 12.03.2021 12.03.2021 5 17.03.2021 17.03.2021 ΑΔΣ 34/2021 ΑΔΣ 35/2021 6 23.04.2021 23.04.2021 7 23.04.2021 23.04.2021 8 17.05.2021 17.05.2021 ΑΔΣ 68/2021 9 24.06.2021 24.06.2021 […]

ΑΔΣ 17/2020 Απολογισμός Δήμου Π. Φαλήρου 2019 ΑΔΣ 40/2020 Κληροδότημα ΖΟΥΚΙΟΥ – Απολογισμός 2019 ΑΔΣ 41/2020 Κληροδότημα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – Απολογισμός 2019 ΑΔΣ 264/2020 Απογραφή έναρξης κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης (Κ.Α.Δ.) Κληροδοτήματος «ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ» ΑΔΣ 14/2021 Κληροδότημα Δασκαλοπούλου – Απολογισμός 2019 ΑΟΕ 16/2020 Απολογισμός Παιδικών Σταθμών 2019 ΑΟΕ 27/2020 Απολογισμός Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου (ΠΟΑΚΕ) 2019

Α/Α Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Πίνακας Θεμάτων Αποφάσεων Δ.Σ. 1 29.01.2020 29.01.2020  ΑΔΣ 3/2020 ΑΔΣ 5/2020 2 24.02.2020 24.02.2020 ΑΔΣ 17/2020 3 24.02.2020 24.02.2020 4 31.03.2020 31.03.2020 5 14.04.2020 14.04.2020 6 13.05.2020 13.05.2020 ΑΔΣ 84/2020 ΑΔΣ 85/2020 ΑΔΣ 86/2020 ΑΔΣ 87/2020 ΑΔΣ 88/2020 ΑΔΣ 89/2020 7 16.06.2020 16.06.2020 8 10.07.2020 10.07.2020 9 16.07.2020 16.07.2020 10 16.07.2020 […]

1 2