1 2 3 4 18

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός [ΕΣΗΔΗΣ 196716] για την : Εργασίες συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών 2023-2026 Περίληψη – Έγκριση – Όροι ΑΟΕ 159 2023 – Μελέτη ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml.zip

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή Υπηρεσιών: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2023 Ασφάλιστρα Δημαρχείου, Ασφάλιστρα λοιπών δημοτικών κτιρίων  2023  προϋπολογισμού: 192.517,92€ εξαιρούμενο ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). Διακηρυξη Ασφαλειες 2023 3ετη 95-2023 23PROC012773383 Περιλ Διακ ΑΣφαλειες 2023 23PROC012773410 espd-request-v2 (6)    

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών : Νέα προθεσμία υποβολής προσφορών 13/06/2023 ώρα 15.00μ.μ. προκειμένου να παρασχεθούν διευκρινήσεις σχετικά με τη σύνταξη των οικονομικών προσφορών. Προσθήκη διευκρινήσεων σχετικά με τη σύνταξη των οικονομικών προσφορών Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου  προϋπολογισμού: 299.934,00€ πλέον ΦΠΑ 24%:  71.984,16€ συνολικά […]

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος άρδευσης σε χώρους πρασίνου του δήμου από δημοτικές γεωτρήσεις  προϋπολογισμού: 460.000,00€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 570.400,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). 42-2023 Διακηρυξη Γεωτρήσεις ΣΥΔΝΑ 9Ζ1ΔΩΞΕ-ΚΚΝ Περιλ Διακ Γεωτρησεις 2023 23PROC012607201 espd-request-v2 (4)      

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ [198542] του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ, ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΔΑΜ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml zip Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Π.Φαλήρου αριθμ. 60/2023 αποδοχής ένταξης του έργου

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια δέκα (10) πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών για Διαλογή στην Πηγή, τεσσάρων (4) ρευμάτων, με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες  προϋπολογισμού: 3.000.000€ πλέον ΦΠΑ 24%:  720.000,00€ συνολικά : 3.720.000,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). ΑΡ.  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 9853/10-4-2023 ΜΕΤΑΘΕΣΗ […]

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός[ΕΣΗΔΗΣ 170426] για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ,ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 1.Περίληψη-‘Έγκριση-Όροι ΑΟΕ 5 2023 2. ΕΕΕΣ pdf 3. ΕΕΕΣ xml.zip 4. Δημοσίευση ευρωπαϊκή 5.Βεβαίωση επίσκεψης

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών , κατεδαφίσεων και ογκωδών αντικειμένων  2022 προϋπολογισμού: 444.022,25€ πλέον ΦΠΑ 24%:  106.565,34€ συνολικά : 550.587,59€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Διακηρυξη Συλλογη Ογκωδων 393-2022 23PROC011955611 (1) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Περιλ Διακ Καθαριοτητα Ογκωδη 2022a 23PROC011970219 […]

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ[194674] του έργου: “Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές με χρήση υλικών φιλικά προς το περιβάλλον και έξυπνου αστικού εξοπλισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου”.   1.Περίληψη-Διακήρυξη-Μελέτη 2.Espd pdf 3.Espd xml 4.272 AOE 5.Απόφαση ΣΥΔΝΑ

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II” προϋπολογισμού: 80.224,00€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 99.477,76€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). Διακηρυξη Στασεις Φιλοδημος 351-2022 22PROC011564377 Περιλ Διακ Στασεις Φιλοδημος 22PROC011564372      

1 2 3 4 18