1 2 3 4 11

Προκήρυξη  Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας γάλακτος εργαζομένων 2020-2021 και Εργαζομένων Νομικού Προσώπου Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.                   Ημ/νια διεξαγωγής του διαγωνισμού 12/8/2020 και ώρα 12.30  εώς 13,00 μμ              Διακήρυξη   211/2020        

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την :  Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Σακούλες)              προϋπολογισμού: 24794,30 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)    

Διευκρινήσεις για τον συνοπτικό διαγωνισμό του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:Κατασκευή σύνδεσης των εγκαταστάσεων του ΔΑΚ με το αποχετευτικό δίκτυο. Προϋπολογισμός: 42.830,54 € (34.540,76 + 8.289,78 ΦΠΑ 24%) Διακήρυξη Αποχέτευση ΔΑΚ 2020 20PROC006896445 TEYΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ  Π. ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ” ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.ΤΕΥΔ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: Προστασία λουομένων κατοίκων του Δήμου μας βάσει του αρ 75 του ν. 3463/06, 2020 : Διακηρυξη 75-2020 Λουομενοι 20PROC006656924 προϋπολογισμού: 36.240,00€ πλέον ΦΠΑ,  (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη) Περίληψη διακήρυξης: Περιληψη Διακυρηξης Λουομενοι προχειρος 2020 20PROC006656961

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την : Προμήθεια κάδων απορριμμάτων κάθε τύπου 2019  προϋπολογισμού: 447.000,00€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 554.280,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). Περίληψη διακήρυξης: Περίληψη διακηρυξης Καδοι 2019

1 2 3 4 11