Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

image_pdfimage_print

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών : Νέα προθεσμία υποβολής προσφορών 13/06/2023 ώρα 15.00μ.μ. προκειμένου να παρασχεθούν διευκρινήσεις σχετικά με τη σύνταξη των οικονομικών προσφορών.

Προσθήκη διευκρινήσεων σχετικά με τη σύνταξη των οικονομικών προσφορών

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου  προϋπολογισμού:

299.934,00€ πλέον ΦΠΑ 24%:  71.984,16€ συνολικά : 371.918,16€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

66-2023 Διακηρυξη Μικροκινητικοτητα ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2023 23PROC012716108

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μικροκινητηκοτητα 2023 23PROC012716072

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ παραταση υποβολής 492-2023 23PROC012847514

Απαντηση διευκρινήσεων Μικροκινητικότητα 2022