Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών , κατεδαφίσεων και ογκωδών αντικειμένων 2022

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών , κατεδαφίσεων και ογκωδών αντικειμένων  2022 προϋπολογισμού: 444.022,25€ πλέον ΦΠΑ 24%:  106.565,34€ συνολικά : 550.587,59€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Διακηρυξη Συλλογη Ογκωδων 393-2022 23PROC011955611 (1)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Περιλ Διακ Καθαριοτητα Ογκωδη 2022a 23PROC011970219 (1)