Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος άρδευσης σε χώρους πρασίνου του δήμου από δημοτικές γεωτρήσεις

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος άρδευσης σε χώρους πρασίνου του δήμου από δημοτικές γεωτρήσεις  προϋπολογισμού: 460.000,00€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 570.400,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

42-2023 Διακηρυξη Γεωτρήσεις ΣΥΔΝΑ 9Ζ1ΔΩΞΕ-ΚΚΝ

Περιλ Διακ Γεωτρησεις 2023 23PROC012607201

espd-request-v2 (4)