Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Προμήθεια δέκα (10) πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών για Διαλογή στην Πηγή, τεσσάρων (4) ρευμάτων, με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια δέκα (10) πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών για Διαλογή στην Πηγή, τεσσάρων (4) ρευμάτων, με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες  προϋπολογισμού: 3.000.000€ πλέον ΦΠΑ 24%:  720.000,00€ συνολικά : 3.720.000,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

Διόρθωση: Αντί για Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 186612 το ορθό είναι : 188643

Περιληψη Διορθ Γωνιες Ανακύκλωσης Τριτσης 4 23PROC012358236

Περιλ Διακ Γωνιες Ανακυκλωσης 2023 23PROC012318863 ακριβές

14-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 23PROC012318886 ακριβες