Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας για τις παιδικές χαρές του Δήμου

image_pdfimage_print

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός[ΕΣΗΔΗΣ 170426] για την:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ,ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

1.Περίληψη-‘Έγκριση-Όροι ΑΟΕ 5 2023

2. ΕΕΕΣ pdf

3. ΕΕΕΣ xml.zip

4. Δημοσίευση ευρωπαϊκή

5.Βεβαίωση επίσκεψης