1 2 3 14

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσιών «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» έτους 2022-2023, προϋπολογισμού μελέτης € 150.684,80 συμπ/νου ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). ΑΟΕ 45_08.03.2022 Διακήρυξη Θερινής απασχ. 22PROC010210226 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ (1) espd-request-v2(1)

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορρ/των και ανακυκλ/μων υλικών στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και Μ.Ε. ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, Προμήθεια οχημάτων και Μ.Ε. καθαριότητας 2021, Προμήθεια λοιπού μηχ/κου εξοπλ., Προμήθεια Μ.Ε. και λοιπού εξοπλισμού  προϋπολογισμού: 1.362.000,00€ πλέον ΦΠΑ […]

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ / ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ         2.ΕΕΕΣ pdf          3.ΕΕΕΣ xml zip

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Περίληψη διακήρυξης / Έγκριση όρων του διαγωνισμού ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml zip Ορθή επανάληψη περίληψης διακήρυξης

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και λοιπού ηλ/κου εξοπλισμού 2021 και προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρ/κων υλικών και αλεξικέραυνων για σχολικά κτίρια στα πλαίσια του προγράμματος <<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ >>  προϋπολογισμού: 1.560.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% δηλ. 374.400,00€ συνολικά 1.934.400,00€€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε […]

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ” Περίληψη διακήρυξης / Έγκριση όρων του διαγωνισμού ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml zip  

Ανάρτηση μελέτης που υποβλήθηκε με δωρεά άνευ ανταλλάγματος για το έργο: “Κατασκευή κλειστού σχολικού γυμναστηρίου στον αύλειο χώρο του 5ου γυμνασίου, Ζεφύρου 20 & Χαρίτων”. Ανακοίνωση Απόφαση Ο.Ε Τοπογραφικό Κάτοψη κλειστού γυμναστηρίου Αιτιολογική έκθεση  Διάγραμμα δόμησης Αίτηση H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος […]

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2021” _ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ _ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.Περίληψη διακήρυξης/ Έγκριση όρων του διαγωνισμού. 2. ΕΕΕΣ pdf 3. ΕΕΕΣ xml zip

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2021” 1.Περίληψη διακήρυξης / Έγκριση όρων του διαγωνισμού 2.ΕΕΕΣ pdf 3.ΕΕΕΣ zip

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ 2021” Περίληψη διακήρυξης / Έγκριση όρων του διαγωνισμού ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml zip

1 2 3 14