1 2 3 18

  Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ [208179] του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ “ΦΛΟΙΣΒΟΣ” ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» – ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΦΛΟΙΣΒΟΣ”   ΑΔΑΜ ΑΔΑ Περίληψη / Έγκριση όρων / Διακήρυξη /Μελέτη / Σχέδια ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml.zip    

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση παραλίας 2024  προϋπολογισμού: 290.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 67.746,00 €,και 13% ΦΠΑ 1.004,25€ συνολικά 358.750,25€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). 297-2023 Διακήρυξη ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2024 24PROC014109617 Περιλ Διακ Εξοπλ Παραλιας 2024 24PROC014109615 […]

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για Υπηρεσία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   προϋπολογισμού: 161.290,32€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 200.000,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). 298-2023 Διακήρυξη Θερινής απασχ. 2024-25 23PROC014083038 Περιληψη Διακ Θερινο 23PROC014083026      

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων – χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2023  προϋπολογισμού: 213.032,45€ πλέον ΦΠΑ 13%:  27.694,22€ συνολικά : 240.726,67€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). Περιλ Διακ Τροφιμα 2023 23PROC013917773 Διακηρυξη Τρόφιμα 262-2023 23PROC013888377

Συντήρηση & Επισκευή παιδικών χαρών αθλοπαιδιών & αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων 2023 [ΕΣΗΔΗΣ 203704] Περίληψη / Διακήρυξη / Μελέτη Espd.pdf Espd.xml

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ [203702] του έργου : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  2023 Περίληψη / Διακήρυξη / Μελέτη Espd.dpf Espd.xml

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ [203701] του έργου : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ 2023   ΑΔΑΜ ΑΔΑ Περίληψη / Έγκριση όρων / Διακήρυξη Espd pdf Espd xml.zip

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια έξι (6) διπλών συστημάτων κάδων υπογειοποίησης και Δράσεις ενημέρωσης-πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης  προϋπολογισμού: 570.640,00€ πλέον ΦΠΑ 24%:  136.953,36€ συνολικά : 707.593,60€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). 181-2023 Διακήρυξη προμ 6 διπλων συστ καδων υπογ και δρασσεις ενημερωσης 2023 23PROC013443391 Περιλ Διακ […]

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ [204185] για την  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑΜ ΑΔΑ Περίληψης / Έγκρισης όρων / Διακήρυξης / ΕΕΕΣ / Μελέτης Έντυπο οικονομικής προσφοράς ΕΕΕΣ.xml

1 2 3 18