1 2 3

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού: Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας, τεχνιτών, κηπουρών και νεκροταφείου 2017 , ποσού 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Προμήθεια αντ/κων για τη συντήρηση λοιπών οχημάτων 2017 ,   ποσού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)  

Σας ενημερώνουμε ότι με τις υπ.αριθμ.(359 και 360)/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Π.Φαλήρου ακυρώνονται οι ανοιχτοί διαγωνισμοί «Συντήρηση και επισκευή  σχολικών κτιρίων 2017» και ««Διαμόρφωση αύλειων χώρων 3ου και 6ου Δημοτικού, 5ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου» λόγω τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου για την διενέργεια των διαγωνισμών.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, Ασφάλιστρα οχημάτων – μηχανημάτων, Ασφάλιστρα Δημαρχείου και Ασφάλιστρα Πολιτιστικού Κέντρου ΦΛΟΙΣΒΟΣ & Δημοτικής Βιβλ. 2017-2019,   ποσού 60.000,00€ απαλλασσόμενου ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη) Παραρτηματα Α και Β σε μορφη word

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων 2017,   ποσού 74.400,00€ συμπ ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τις υπηρεσίες «Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών κι αναλωσίμων), Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, οχημάτων και ανταλλακτικών συστημάτων πυρόσβεσης, Συντήρηση καυστήρων (Σχολ. συγκρ., Πνευματικών Κέντρων κ.λ.π.), Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. ανταλλακτικά-αναλώσιμα) 2017».

15306_A3004-Plan A’ ypo A3004-Plan A’ ypo (1) Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων καθαριότητας και υπέργειου χώρου γραφείων καθαριότητας και χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς στο ο.τ. 381 Τεχνική Έκθεση Τεύχος Στατικών Υπολογισμών (1/2) Τεύχος Στατικών Υπολογισμών (2/2) Σχέδια:  s01 s02 s03 s04 s05 s06 s07 / sk01 sk02 sk03 Τεύχος Υπολογισμών Προσωρινής Αντιστήριξης Κάτοψη […]

1 2 3