1 2 3

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, Ασφάλιστρα οχημάτων – μηχανημάτων, Ασφάλιστρα Δημαρχείου και Ασφάλιστρα Πολιτιστικού Κέντρου ΦΛΟΙΣΒΟΣ & Δημοτικής Βιβλ. 2017-2019,   ποσού 60.000,00€ απαλλασσόμενου ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη) Παραρτηματα Α και Β σε μορφη word

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων 2017,   ποσού 74.400,00€ συμπ ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τις υπηρεσίες «Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών κι αναλωσίμων), Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, οχημάτων και ανταλλακτικών συστημάτων πυρόσβεσης, Συντήρηση καυστήρων (Σχολ. συγκρ., Πνευματικών Κέντρων κ.λ.π.), Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. ανταλλακτικά-αναλώσιμα) 2017».

15306_A3004-Plan A’ ypo A3004-Plan A’ ypo (1) Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων καθαριότητας και υπέργειου χώρου γραφείων καθαριότητας και χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς στο ο.τ. 381 Τεχνική Έκθεση Τεύχος Στατικών Υπολογισμών (1/2) Τεύχος Στατικών Υπολογισμών (2/2) Σχέδια:  s01 s02 s03 s04 s05 s06 s07 / sk01 sk02 sk03 Τεύχος Υπολογισμών Προσωρινής Αντιστήριξης Κάτοψη […]

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών Προστασία λουομένων κατοίκων του Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/06,   ποσού 59.520,00€ συμπ ΦΠΑ για τις ανάγκες της υπηρεσίας  

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας σκίαστρων-πέργκολων για τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Έγκριση όρων της 148/2017 απόφασης οικονομικής επιτροπής του Δήμου.

1 2 3