1 3 4 5 6 7 8

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2019 ΤΕΥΔ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήμαρχος Παλαιού Φαλήρου ∆ιονύσης Χατζηδάκης ανακοινώνει ότι, μετά από την διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας που πραγματοποιήθηκε στις 9/7/2018 και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την με αρ. 27/2018 Πράξη, προβαίνει στην Ανακατασκευή Παλαιών Ασφαλτοταπήτων στους εξής δρόμους: Ζαΐμη (από Αμφιθέας έως Ποσειδώνος), Μουσών (από Αχιλλέως έως Πικροδάφνης), Αγ. Τριάδος (από πλ. […]

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ.   Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ (doc) Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ (pdf)

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το έργο ” Απαιτούμενες παρεμβάσεις στους αύλειους χώρους του 4ου Δημοτικού, 5ου Δημοτικού & 11ου Δημοτικού & 4ου Γυμνάσιου Παλαιού Φαλήρου” ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ σε μορφή pdf ΤΕΥΔ σε μορφή doc Προκήρυξη Περίληψη διακήρυξης Αναλυτική διακήρυξη Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Διευκρινιστική Ανακοίνωση 1 Διευκρινιστική Ανακοίνωση 2 Έγκριση όρων

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ” ΤΕΥΔ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το έργο “Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων”   Μελέτη ΤΕΥΔ σε μορφή doc ΤΕΥΔ σε μορφή pdf  Προκήρυξη Αναλυτική Διακήρυξη Έντυπο οικονομικής προσφοράς Έγκριση όρων Περίληψη διακήρυξης Διευκρινιστική Ανακοίνωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΣΥ ΓΣΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ PDF ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ PDF ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 3 4 5 6 7 8