Ανοικτός διαγωνισμός για τους παλαιούς ασφαλτοτάπητες του Δήμου

image_pdfimage_print

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ 2020

ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007669895

  1. Όροι διενέργειας του διαγωνισμού
  2. ΤΕΥΔ σε μορφή doc